Nyheter

Nyhetsarkiv

Tre håndskrevne originalmanuskripter av matematikeren Niels Henrik Abel er hentet hjem til Norge og deponert i Nasjonalbibliotekets Håndskriftsamling. Manuskriptene som er på 77 sider, er en nasjonalgave til Det Norske Videnskaps-Akademi i anledning Akademiets 150-årsjubileum i 2007. De ble mottatt av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland ved en seremoni på Nasjonalbiblioteket 6. desember 2007. Det er Alf Bjørseth og hans selskap Scatec som har finansiert hjemkjøpet av manuskriptene fra Mittag-Lefflers Institutt i Stockholm.

Det er 200 år siden Johan Sebastian Welhaven (1807-1873) ble født og mer enn 100 år siden det ble skrevet en omfattende biografi om ham. I sin bok "Demringstid" som nylig er kommet ut, lar Anne-Lise Seip oss møte en karismatisk og dominerende kulturpersonlighet. På Akademiets julemøte vil Anne-Lise Seip fortelle med om forfatteren og hans brede samfunns-engasjement. Welhaven var for øvrig med på  konstitueringen av Akademiet i 1857.

Det Norske Videnskaps-Akademi og Bergseminaret på Kongsberg som begge runder 150 år i 2007, har fått sine frimerker. Frimerkene har en verdi på 14 kroner og begge kommer i et opplag på 600.000. Frimerkene ble utgitt i anledning Frimerkets dag.

I anledning Akademiets 150-årsjubileum har det i 2007 vært arrangert en serie internasjonale symposier. Det siste i denne rekken, "Vitenskap og retorikk", arrangeres 22. og 23. november. Professor Øivind Andersen, leder for arrangementskomiteen, gir her en kort introduksjon til symposiet. Deretter følger korte sammendrag av foredragene.

Den store medieinteressen har de siste årene ofte kretset rundt religionene som en splittende faktor og som en fare for fellesskap. - Hensikten med symposiet "European Unity as a Challenge to Religious Communities" er å gå bak dette bildet, sier professor Halvor Moxnes. Vi ønsker å stille spørsmål om hvordan religionene kan virke samlende og bidra til fellesskap og enhet i dagens og morgendagens Europa. Programmet og foredragene finnes som vedlegg.

The symposium “Interplay of Oral and Written Traditions in Chinese Fiction, Drama and Performance Literature” aims to provide a forum where issues of Chinese vernacular literature, oral and written, are debated. It takes place 5 and 6 November at the Norwegian Academy of Science and Letters.

Hans Blix, former director of IAEA and chairman of the WMD commission, spoke at the symposium "Nuclear Riks - Safety and Security" held in connection with the 150th anniversary of the Norwegian Academy of Science and Letters in 2007. This symposium is organized in cooperation with the Norwegian Polytechnic Society.

Dr. Eigil Friis-Christensen, direktør ved Damarks Rumcenter, trekker fram sammenhengen mellom aktivitet på sola og stormer på jorda i sin Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 27. september. Han betegner dette som en magnetisk forbindelse. Kristian Birkeland var også opptatt av jordas magnetfelt og dets avhengighet av aktivitet på sola. Birkeland var i sin forsking på søk etter nettopp budskapet fra sola. Birkelandforelesningen er åpen for alle interesserte.

"Nuclear Risks - Safety and Security" er tittelen på det internasjonale symposiet som Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerer sammen med Polyteknisk Forening 20. og 21. september. Dr. Hans Blix, tidligere direktør for IAEA, er blant foredragsholderne. Professor Brit Salbu, Universitetet for miljø- og biovitenskap, er programansvarlig.

Nominasjonene av kandidater til Kavliprisen 2008 er nå åpnet. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi Jan Fridthjof Bernt erklærte dette på en forskningsfestival i York i England 10. september. Nominasjonsprosessen vil pågå fram til 15. desember i år. Prisvinnernes navn vil bli kunngjort 4. juni neste år og prisutdelingen finner sted i Oslo i september 2008.

International Prize Honors Scientists for Outstanding Research in Astrophysics, Nanoscience and NeuroscienceYork, U.K., September 10, 2007 – The inaugural call for nominations began today for the Kavli Prize, which honors scientists for their outstanding research and seminal advances in astrophysics, nanoscience and neuroscience

To nye Kavli-institutter ble innviet i Beijing 26. mai  – ett institutt for teoretisk fysikk knyttet til det kinesiske vitenskapsakademiet og ett institutt for astrofysikk knyttet til universitet i Beijing. Instituttet for teoretisk fysikk tas i bruk disse dager, mens astrofysikk-instituttet vil stå klart ved årsskiftet. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Jan Fridtjof Bernt, representerte akademiet i forbindelse med arrangementene i Beijing.

Preses Jan Fridthjof Bernt hilste fra Det Norske Videnskaps-Akademiet under åpningen av the Kavli institute for Theoretical Physics China ved det kinesiske videnskapsakademiet. - Dette vil bidra til å styrke forskningssamarbeidet mellom Norge og Kina, sa blant annet Bernt i sin tale i Bejing som vi her gjengir i sin helhet.

Kong Harald, Dronning Sonja, statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Øystein Djupedal stiller alle opp for å hylle årets Abelprisvinner Srinivasa S. R. Varadhan. Kongen overrekker Abelprisen til Varadhan under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula 22. mai kl 14.00. Tidligere samme dag er prisvinneren i audiens på Slottet og om kvelden er statsministeren vert for regjeringens bankett på Akershus Slott til ære for Varadhan. Kongeparet og kunnskaps-ministeren blant de mange celebre gjestene.

The Norwegian King and Queen, the Prime Minister and the Minister of Education and Research will all take part in the celebration of the Abel Laureate Srinivasa S. R. Varadhan. His Majesty King Harald will present the Abel Prize for 2007 to Varadhan at an award ceremony at the University Aula in Oslo 22 May at 2 pm. Earlier that day he will be received in audience at the Royal Palace, and in the evening Prime Minister Jens Stoltenberg will host a banquet at Akershus Castle in honour of the Abel Laureate. King Harald, Queen Sonja and Øystein Djupedal, the Minister of Education and Research will be among the many prominent guests.