Nyheter

Nyhetsarkiv

DNVA har hatt et aktivt år i 2010. Abel- og Kavliprisene har vært sentrale, og Akademiet har markert seg med en rekke møter og innspill om forskningens rolle. Vista-samarbeidet med Statoil rundet 25 år i året som gikk. Akademiets ledelse har talt den uavhengige grunnforskningens sak, med gjennomslag i den bredere forskningsdebatten. Den internasjonale virksomheten spiller også en stadig økende rolle i DNVAs arbeid.

Tidsfristen for å nominere kandidater til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning 2011 er 10. februar 2011. Se tekst for utfyllende informasjon.

For tredje år på rad arrangerte Norges bank og Det Norske Videnskaps-Akademi i fellesskap seminar i Akademiets hus. Seminarene har som mål å ta opp temaer av generell interesse for et bredere publikum. Årets seminar "Om å fatte gode beslutninger" ble avholdt 9. november og visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad ved Norges Bank var hovedtaler.

Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI, innleder til debatt om norsk klimapolitikk på Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 17. november kl 18.00. Han har satt som tittel på sitt foredrag: "Utviklingen av norsk klimapolitkk. Hvorfor går det så sent?" Steffen Kallbekken, forsker ved CICERO, kommenterer foredraget. Møtet er åpent for alle interesserte. (Illustrasjon: Handelsskolen BI)

Det Norske Videnskaps-Akademi har inngått en samarbeidsavtale med Institute of Mathematics and its Applications (IMA) ved University of Minnesota i Minneapolis om å arrangere en årlig Abelkonferanse som skal fokusere på prisvinnernes matematiske arbeider. Den første konferansen, som vil finne sted 3. - 5. januar 2011, holdes til ære for årets Abelprisvinner John Tate.

Arrangert av Gruppe 7 (Medisinske fag) i Akademiets matematisk-naturvitenskapelige klasse

Mandag 8. november fra kl 18.00 - 20.00 inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til et åpent møte om rettssikkerhet. Nils Christian Stenseth (bilde) åpner seminaret med å snakke om vitenskapelige bevis og usikkerhet.Erfaring og forskning fra flere land har avdekket at domstoler i straffesaker ikke anvender etablerte metoder innenfor naturvitenskap og medisin når de skal vurdere tekniske bevis. Det kan for eksempel trekkes slutninger om at tiltalte er skyldig selv om de tekniske bevis er like forenlige med at tiltalte er uskyldig.

"To fortellinger, to kulturer. Otto av Freising og Snorre Sturlasson" - det er tittelen professor Sverre Bagge (bildet) ved Universitetet i Bergen har som tittel på sitt foredrag på Akademiets fellesmøte i Bergen torsdag 4. november kl 18.00. Møtet, som er åpent for alle interesserte, holdes i  Sophienlund, Kalfarveien 37. Akademiets preses, Nils Christian Stenseth leder møtet.

Hva er rett å gjøre, ut fra det vi nå vet om konsekvensene av utslipp av klimagasser? Økonomene sier de vet råd. Bør vi lytte til dem? Olav Gjelsvik, professor i filosofi, UiO, innleder til debatt om økonomi og klimapolitikk på Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 10. november kl 18.00 - 20.00. Kommentar ved Erling Eide, professor i rettsøkonomi, UiO. Møtet arrangeres av Akademiets klimautvalg som ledes av Nils Roll-Hansen (bilde). Åpent møte.

Richard Bellerby fra Bjerknes Centre for Climate Research ved Universitetet i Bergen holder det første foredraget Akademiets klimaserie i høst under tittelen "Consequences of C02 uptake in the oceans." Kommentator: Knut Bjørlykke, professor i geologi, Universitetet i Oslo. Se kort sammendrag under. Møtet, som er åpent for alle interesserte, holdes på Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammenveien 78, torsdag 28. oktober kl 18.00 - 20.00. Møtet ledes av professor Nils Roll-Hansen.

Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) arrangerte tirsdag 19. oktober et åpent symposium om marin transport i nordområdene. Utenriksminister Jonas Gahr Støre var kveldens hovedtaler.

Nansen minneforelesning ble mandag 11. oktober holdt i Akademiets hus. Forelesningen samlet en fullsatt sal, der også H.M. Kong Harald og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland var til stede. Den tradisjonsrike forelesningen ble for første gang avholdt i 1961, og det er neste år duket for 50-årsjubileum.

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til Bjørnsonkveld torsdag 14. oktober kl 18.00. Under hovedtittel "Å dikte en nasjon og et samfunn: Bjørnstjerne Bjørnsons forfatterskap" blir det holdt to foredrag. Ph.d. Arnfinn Åslund skal snakke om dikterrollen, mens professor Fredrik Engelstad skal ta for seg vitenskap som inspirasjon til diktning. Skuespiller Ruth Tellefsen leser fra Bjørnsons tekster. Møtet er åpent for alle interesserte.

Med utenriksminister Jonas Gahr Støre som hovedtaler inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) til et åpent symposium om marin transport i nordområdene tirsdag 19. oktober kl 16.30 - 21.00 i Akademiets hus, Drammensveien 78, Oslo. Symposiumspråk: Norsk.

KAVLIPRISEN 2010:

Kavliprisene i astrofysikk, nanovitenskap og neurovitenskap ble 7. september delt ut for andre gang i Oslo konserthus. Hans Majestet Kong Harald stod for selve overrekkelsen av prisene til de åtte vinnerne. Den imponerende prisseremonien ble ledet av Åse Kleveland og skuespiller Alan Alda, i samspill med flere musikalske bidragsytere. Se bildegalleri og video.

Den svenske astronauten Christer Fuglesang tar oss med på spennende reiser til den internasjonale romstasjonen i årets Birkelandforelesning. - Romstasjonen er en fantastisk plattform for forskning og for fremtidig utforskning av verdensrommet, sier Fuglesang. Han har vært med på byggingen av den internasjonale romstasjonen i forbindelse med to av sine romferder og har også utført eksperimenter relatert til stråling i verdensrommet.