Nyheter

Nyhetsarkiv

Nyttårshilsen fra Akademiets preses

Et nytt Akademi-år ligger foran oss. Fjorårets høye aktivitetsnivå vil fortsette i 2015. Vårens møteprogram er nå klart og spenner over en rekke temaer og speiler således det som er Det Norske Vitenskaps-Akademis særtrekk: et faglig mangfold. Det gjelder så vel for de ordinære torsdagsmøtene som formiddagsmøtene på tirsdager og for de møtene som arrangeres av de enkelte faggruppene.

Kirsti Strøm Bull overtar som preses i Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1. januar 2015. Med seg i presidiet får hun generalsekretær Øivind Andersen og visepreses Ole M. Sejersted. Sejersted ble valgt på medlemsmøtet 11. desember der nesten 100 Akademi-medlemmer var møtt fram. De andre to var ikke på valg.

Stefi og Lars Fyleksakers stiftelse har opprettet en pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning (inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap). Det Norske Videnskaps-Akademi har forvaltningansvaret for prisen.Fylkesakerprisen deles ut annet hvert år, første gang våren 2015, og kan gis til norske forskere og utenlandske forskere i Norge. Prisen kan eventuelt deles. Frist for innsending av nominasjoner er 15. januar 2015.

Den prisbelønte forfatteren Jared Diamond gjester Vitenskapsakademiet 20.november. Først på konferansen The Past Plague Pandemics (Justinian, Black Death, Third) in Light of Modern Molecular Life Science Insight der han holder foredraget Evolution of human infectious diseases og deretter konferansens oppsummering. På akademimøtet senere på kvelden holder Diamond foredraget The history of everybody, for the last 11.000 years der han med utgangspunkt i sine bøker og forskning gir oss et innblikk i hvorfor historien har forløpt såpass forskjellig på de ulike kontinentene og hvordan dette har bidratt til å forme ulikhetene i moderne samfunn. Han vil også rette fokus på Norges historie i lys av dette. 

Konferansen The Past Plague Pandemics (Justinian, Black Death, Third) in Light of Modern Molecular Life Science Insights finner sted 19. og 20. november i Vitenskapsakademiet. Vår forståelse av de tre pestpandemiene har vokst raskt det siste tiåret, særlig grunnet nye metoder for DNA-analyse av middelalderske ruiner og nye verktøy for molekylærbiologi. Men det er fortsatt mye vi ikke vet. Foredragsholdere fra et bredt spekter av fagområder er invitert, og konferansen tar sikte på utveksling av informasjon og diskusjon mellom forskere, foredragsholdere og publikum.

Den prisbelønte forfatteren Jared Diamond gjester Vitenskapsakademiet 20.november. Her holder Diamond foredraget The history of everybody, for the last 11.000 years der han med utgangspunkt i sine bøker og forskning, gir oss et innblikk i hvorfor historien har forløpt såpass forskjellig på de ulike kontinentene og hvordan dette har bidratt til å forme ulikhetene i moderne samfunn. Han vil også rette fokus på Norges historie i lys av dette.

- med vekt på norsk olje- og gassvirksomhet i et historisk perspektiv

Samspillet mellom grunnforskning og industriell utvikling med utgangspunkt i vår petroleumsvirksomhet var hovedtema for VISTA-dagen 18. november som ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi. Blant foredragsholderne var  olje- og energiminister Tord Lien (bildet). VISTA, som ble etablert i 1985, har som mål å utvikle et godt og gjensidig samvirke mellom Statoil og norske grunnforskningsmiljøer.

6. november holdes det årlige Akademimøtet i Bergen. Det blir foredrag ved to av Akademiets nyinnvalgte medlemmer, Anders Goksøyr og Ingunn Lunde, som begge er tilknyttet universitetet i Bergen. Før foredragene holder Rolf K. Reed holder minnetale over Knut Aukland og Michael Jones holder minnetale over Jens Christian Hansen. Møtet som er åpent for alle interesserte, starter kl. 18.00 og holdes på Hotel Grand Terminus (bildet).

Stefan W. Hell er det fjerde medlemmet av Vitenskapsakdemiet og den andre Kavliprisvinneren som i år har blitt tildelt Nobelprisen. Hell tildeles Nobelprisen i Kjemi  "for utvikling av superoppløst fluorescensmikroskop", og deler prisen med Eric Betzig og William E. Moerner.

May-Britt og Edvard Moser er tildelt årets nobelpris i medisin. Det er første gang i historien at norske forskere får prisen. De deler prisen med britiske John O'Keefe som tidligere i år også mottok Kavliprisen i nevrovitenskap. Prisvinnerne tildeles nobelprisen i medisin for sine oppdagelser av celler som utgjør et posisjoneringssystem i hjernen. Det Norske Videnskaps-Akademi gratulerer prisvinnerne.

10. oktober markeres Fridtjof Nansens fødselsdag med tre arrangementer på Vitenskapsakademiet. Det starter med seminaret  Resources and risks in the new Arctic Ocean: The international way forward.  Amy Arnsten ved Yale University holder årets Nansen Neuroscience Lecture med tittelen Molecular events in Nansen's "Dotted Substance": Intracellular mechanisms governing higher cognitive network connections. Dagen avsluttes med tradisjonsrike Nansen Minneforelesning der professor Tor Eldevik holder foredraget "En kort historie om klima - de nordlige hav fra siste istid til global oppvarming". Her vil også Jon Ove Methlie Hagen bli tildelt Framkomiteens belønning for polarforskning. 

Thomas Gjesteland er årets vinner av Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi. Han får prisen for sitt bidrag til forståelsen av såkalte jordiske gammaglimt. Prisen er på 100.000 kroner og et diplom. Yaras Birkelandpris går til et doktorgradsarbeid som best reflekterer Birkelands forskerånd. Prisen deles ut årlig, første gang i 2009, og alternerer mellom fysikk og kjemi. Thomas Gjesteland mottok prisen av Yaras teknologidirektør Pierre Herben i forbindelse med den årlige Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Årets Birkelandforeleser Jean Lilensten er en pionér innen forskning på romvær. I sin forelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 25. september tar han oss med ut i verdensrommet, en reise som vil gi oss ny innsikt om hvordan kunnskap om romvær også kan ha betydning for livet på jorda. Studier av nordlyset står sentralt her. Og Lilensten kan også fortelle om en fransk-norsk oppdagelse. Birkelandforelesningen starter kl. 17.30 og er åpen for alle interesserte.

Dr. Jean Lilensten, årets Birkelandforeleser, er en stor beundrer av Kristian Birkeland. Med seg til Norge har han sin selvbygde terrella, inspiret av nettopp Birkeland, som han vil demonstrere for skoleklasser på Teknisk Museum 24. og 25. september. En terrella er en magnetisk kule som brukes som en modell av jorden i fysikkeksperimenter. Her i landet forbinder vi terrallaen med Kristian Birkeland som brukte den i sin nordlysforskning. Birkelands terrella er utstilt på Teknisk Museum.

Haddy N'Jie og Alan Alda ledet prisseremonien

De ni Kavliprisvinnerne fra USA, Russland, Canada, Norge, Tyskland og Storbritannia mottok sine priser fra H.M. Kong Harald under en festforestilling i Oslo konserthus 9. september. Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap består av 1 million amerikanske dollar innenfor hvert av fagområdene. Prisvinnerne får i tillegg en gullmedalje og et diplom. Kavliprisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi; i år for fjerde gang.