Nyheter

Nyhetsarkiv

Julehilsen fra Akademiets preses

Gledelig jul!Jeg vil ønske alle akademimedlemmer, akademiets ansatte og samarbeidspartnere en riktig god jul!

Preses Kirsti Strøm Bull overrakte fredag 4. desember Brøgger medaljen til Trond Mohn. Overrekkelsen fant sted i Bergen, i forbindelse med utdelingen av Bergens Forskningsstiftelses rekrutteringsstipend. Brøgger medaljen har kun blitt gitt to ganger tidligere, i 1979 og 2005, og kriteriet er en «særlig verdifull innsats for bedring av norsk vitenskaps kår.» Trond Mohn etablerte Bergens forskningsstiftelse for 11 år siden, som nå har en kapital på 2.5 milliarder kroner. Han etablerte også Tromsø forskningsstiftelse i 2007 som har en kapital på 400 mill. kroner.  

Valgene på medlemsmøtet 3. desember gav følgende resultat:

3. desember avholdes årets siste akademimøte. Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved UiO, holder foredraget Å forske på brennbare tema, der hun vil gå nærmere inn på konflikten mellom Israel og Palestina, som hun har forsket på i over 30 år. Hun vil ta for seg hvordan det er å forske på et så betent tema, og hvorfor det er slik at nettopp denne konflikten skaper så sterke reaksjoner og meninger, fra forskjellige lag i samfunnet - ofte rettet mot de som selv forsker på temaet.

Det store flertallet av virveldyr, inkludert oss mennesker, kan bare overleve noen få minutter uten oksygen. Men det finnes noen få arter som har utviklet en evne til å klare seg uten oksygen i dager, uker og til og med i måneder, som karuss (bildet). Göran E. Nilsson gir oss et innblikk i denne fascinerende verdenen på Akademimøtet 19. november. Kveldens hovedforedrag "Oksygen: Livets nektar og dødens kyss" holdes av Ola Didrik Saugstad som siden 1970-tallet har forsket på gjenoppliving av nyfødte.

7. - 8. desember arrangerer Menneskerettsutvalet ved Det Norske Videnskaps-Akademi tverrfagleg konferanse med tema Forsking og menneskerettar. Menneskerettskomiteen i Det Norske Videnskaps-Akademi arbeider for å fremje og forsvare menneskerettane til forskarar og andre som helsearbeidarar og ingeniørar verda over. Spesielt arbeider komiteen for å få sett fri dei som er i fengsla i strid med menneskerettane og for å motarbeide og forhindre mishandling, tortur og dødsstraff.

Tema: Verdensledende forskning i Norge?

VISTA-programmet ble etablert av Statoil og Det Norske Videnskaps-Akademi i 1985 som et pionerprosjekt når det gjelder samarbeid mellom næringsliv og forskning og har høstet anerkjennelse langt utenfor Norges grenser. 30-årsjubileet markeres med et åpent møte på Vitenskapsakademiet 30. november der satsing på kvalitet i norsk forskning og betydningen av forskernes samfunnsoppdrag er dagens tema. Blant foredragsholderne er statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet (bildet) og Statoils forskningsdirektør Lars Høier.

Tidligere i år presenterte Universitets- og høgskolerådet utredningen «Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren».  Utredningens visjon er å gjøre norske universiteter og høgskoler langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter. Utredningen ser på hele karriereforløpet fra Phd-stillingene til de faste toppstillingene. 10. november holdes et seminar på Det Norske Videnskaps-Akademi der fokus settes på de midlertidige forskerstillingene etter PhD, særlig postdoktortillingene.

23. oktober avholdes et større symposium arrangert av Vitenskapsakademiets Komité for geomedisin - mat, miljø, helse. Temaet er effektiv bruk av jordressurser til matproduksjon for å kunne dekke behovet til en raskt voksende befolkning.

Etableringen av Akademiet for yngre forskere ble markert med en offisiell stiftelsesseremoni i Det Norske Videnskaps-Akademis lokaler 29. oktober 2015. Her fikk de 20 medlemmene overrakt sine medlemsdiplomer av Ole M. Sejersted, visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Kristin Halvorsen innledet om hvorfor hun i sin tid som kunnskapsminister så viktigheten av å opprette et ungt akademi i Norge. Statssekretær Bjørn Haugstad gratulerte og utfordret medlemmene til debatt - er det for mye nepotisme og for lite mobilitet i norsk akademia?

Yaras Birkelandpris for 2015 tildeles Dr. Pei Cheng Chua (35) for hennes doktorgradsavhandling «Studies on New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors» fra Universitetet i Stavanger i 2013. Prisen på 100.000 kroner ble overrakt av Yaras teknologidirektør Pierre Herben i forbindelse med årets Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Utforskning av Polhavet på drivisens premisser

12. oktober holder Yngve Kristoffersen Nansen Minneforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi om utforskning av Polhavet på drivisens betingelser. Han vil ta for seg både vitenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hundreårsperspektiv. H.M. Kong Harald vil være til stede under arrangementet.

Tidligere samme dag avholdes Nansen Neuroscience Lecture. Foredraget Strange synapses - implications for biology, disease and therapy holdes av Bernardo Sabatini ved Harvard Medical School.

Vår forbindelse til verdensrommet

Årets Birkelandforelesning "Our Connection to Space" ble holdt av Dr. Terrance Onsager fra USA. Som 17-åring campingturist i Narvik fikk han oppleve nordlyset for første gang. Kanskje ble det til inspirasjon for hans fremtidige yrkesvalg? Onsager er i dag tilknyttet Space Weather Prediction Center i Boulder, Colorado og direktør for International Space Environment Service. Birkelandforelesningen ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Professor Yngve Kristoffersen ankom Longyearbyen 22. august med luftputebåten Sabvabaa etter å ha etter å ha vært i drift over det utilgjengelige Polhavet i et år. Sammen med Audun Tholfsen har han på FRAM-2014/15-stasjonen gjort unike målinger som omfatter både geologi, havis, sjø og atmosfæriske forhold gjennom fire årstider.

Det Norske Videnskaps-Akademi vil opprettholde sitt sterke engasjement innenfor de to europeiske akademisammenslutningene ALLEA og EASAC og i den globale Union Académique Internationale. Dette blir de viktigste samarbeidspartene framover.