Nyheter

Nyhetsarkiv

Vitenskapsakademiets klimautvalg setter i sitt åpne møte 2. mars fokus på internasjonalt samarbeid for å oppnå globale klimaendringer. Hvorfor er effektivt internasjonalt samarbeid om klimapolitiske tiltak så vanskelig å få til? Arild Underdal (til høyre), professor i statsvitenskap ved UiO, innleder til debatt. Kommentar ved Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved UiO og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Åpent møte. Ingen påmelding.

Seniorprofessor Kari Elisabeth Børresen har satt som tittel på sitt foredrag i Det Norske Videnskaps-Akademi 11. mars: "The mind is what the brain does" - En utfordring til teologi og kjønnsforskning. Sitatet er hentet fra Steven Pinkers "How the Mind Works" fra 1997.

Vitenskapsakademiets klimautvalg setter fokus på økonomiske virkemidler i klimapolitikken på et seminar torsdag 18. februar fra kl 18.00 – 20.00. Michael Hoel, professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og Steffen Kallbekken, forsker, CICERO Senter for klimaforskning vil innlede til debatt. Møtet holdes på Det Norske Videnskaps-Akademi og er åpent for alle interesserte, opplyser Dagfinn Føllesdal og Nils Roll-Hansen (bildet) fra Akademiets klimautvalg.

Etter en høytidlig avdukning den 12. januar, har Svein Bollings maleri av tidligere generalsekretær Reidun Sirevåg funnet sin plass på Akademiets vegger.

Programmet for Kavliprisen 2010 i september begynner å ta form. Prisutdelingen finner sted 7. september i Oslo konserthus, men feiringen starter allerede dagen i forveien med populærvitenskapelige forelesninger og symposier. Kavlifeiringen vil fortsette ut uken med forskjellige evenementer i både Oslo, Trondheim og Tromsø. 

Nils Christian Stenseth is elected as President and Øyvind Østerud as Vice President of the Norwegian Academy of Science and Letters in 2010. The new Secretary General, Øivind Andersen, is elected for a four-year period (2010-2014). Ingvild Sælid Gilhus is elected as new secretary of the Humanities and Social Sciences Division. The other board members were not up for election or were reappointed.

Nok et Akademi-år er lagt bak oss – og et nytt år er nettopp begynt. Det er med stor forventing jeg som preses ser fram til året 2010, et år med en Abelpris i matematikk samt tre Kavlipriser (i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap) og Akademiets årlige forelesning i humaniora og samfunnsfag som klare høydepunkter – i tillegg til et rikt møteprogram.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven som generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi, sier Øivind Andersen. Han er professor i klassisk filologi (gresk og latin) og overtar etter Reidun Sirevåg som er professor i molekylærbiologi. Å videreutvikle Akademiets rolle som møteplass mellom ulike vitenskapelige disipliner, ser Øivind Andersen på som en viktig oppgave. Videre ønsker han å bruke de åpne akademimøtene til å presentere ny forskning og bidra til at Akademiet fortsatt skal være en viktig samfunnsaktør.

Øivind Andersen blir ny generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi. Han tiltrer 1. januar 2010 og er valgt for fire år. Nils Christian Stenseth blir preses og Øyvind Østerud visepreses i 2010. Ny i styret er Ingvild Sælid Gilhus som overtar etter Gunnhild O. Hagestad som sekretær i den historisk-filosofiske klassen. De øvrige styremedlemmene var ikke på valg eller ble gjenvalgt på fellesmøtet i Akademiet 3. desember.

Den tradisjonelle VISTA-dagen ble 23. november avholdt i Akademiets hus. Temaet i år var PGP (Physics of Geological Processes) - En tverrfaglig SFF ved UiO. Dagen  forløp med  interessante foredrag og ikke minst gode diskusjoner og et engasjert publikum.

I regi av Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi ble seminaret «Om åpenhet» tirsdag 10. november avholdt i Akademiets hus. H.M. Kongen var til stede under seminaret, der visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad holdt foredrag.

Norsk forskningsformidling har økt sterkt de siste årene i alle typer medier, og kontakten mellom forskere og journalister er blitt hyppigere og bedre. Norge kommer likevel dårligere ut enn andre europeiske land når det gjelder profesjonell forskningsjournalistikk. Det samme gjelder forskningspolitisk debatt og forskningsinformasjon. Slik oppsummerte professor Ole Didrik Lærum møtet mellom forskere og journalister på Det Norske Videnskaps-Akademi.

Er middelalderens pester og moderne pest samme sykdom? Det er professor Lars Walløe som stiller dette spørsmålet i sitt foredrag i Legenes Hus i Kalfarveien 37 i Bergen torsdag 5. november. Møtet som er åpent for alle interesserte, vil bli ledet av professor Øyvind Østerud, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Kan egentlig hjerneforskere snakke med teologer?  Hjemmesitterne - hvem er de, og hvorfor foretrekker de sofaen? Hva var litteraturvitenskap før, og hva er det i dag? Det er blant annet slike spørsmål som reises på seniortreffene i Akademiets Hus . Opphavsmannen Arne Løvlie har siden starten i 2003 arrangert disse møtene. 

Det første av Akademiets internasjonale seminarer innen humanoira og samfunnsfag; Evolution, Culture & Society ble 19.- 20. oktober  holdt i Akademiets hus. I løpet av det to dager lange arrangementet ble det holdt åtte foredrag av fremtredende internasjonale forskere.