Nyheter

Nyhetsarkiv

Det starter med tre populærvitenskapelige foredrag - ett innfor hvert av fagområdene - i Universitets Aula mandag 8. september fra kl. 10 til 12. Ettermiddagen er avsatt til tre parallelle symposier i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Onsdag 10. september skal tre av prisvinnerne holde sine Kavlipris-forelesninger på Universitetet i Oslo. Torsdag 11. september skal tre av prisvinnerene forelese ved NTNU i Trondheim, mens begge vinnerne innenfor astrofysikk skal forelese ved Universitetet i Stavanger.

Professor Lars Walløe has been elected to be the next President of the Academia Europaea.  Walløe was for many years President of the Norwegian Academy of Science and Letters.

Oslo, 28. mai 2008 Sju fremstående forskere som har revolusjonert vår kunnskap på områdene nanovitenskap, nevrovitenskap og astrofysikk er de første vinnerne av Kvali-prisene på én millioner dollar innenfor hvert felt. Tora Aasland, minister for høyere utdanning og forsking, gratulerte prisvinnerne umiddelbart etter kunngjøringen.

Seven pioneering scientists who have transformed human knowledge in the fields of nanoscience, neuroscience and astrophysics have become the first recipients of the million-dollar Kavli prizes. The President of the Norwegian Academy of Science and Letters, Ole Didrik Lærum, announced the names of the prize-winners at the Academy in Oslo today, 28 May. The astrophysics prize was awarded jointly to Maarten Schmidt, of the California Institute of Technology, US, and Donald Lynden-Bell, of Cambridge University.Louis E. Brus, of Columbia University, US, and Sumio Iijima, of Meijo University in Japan, share the nanoscience prize.The neuroscience prize goes to three sci­entists: Pasko Rakic, of the Yale University School of Medicine, US, Thomas Jessell, of Columbia University, US, and Sten Grillner, of the Karolinska Institute in Sweden.

Trond Berg og Christoph Harbsmeier mottar i dag Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2008. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i år til Johannes Skaar. Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Gunnar Nicolaysen, som deler ut prisene på årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi 5. mai. 

28. mai kl 15.00 norsk tid kunngjøres navnene på de første Kavlipris-vinnerne i Oslo og New York samtidig. Det er preses Ole Didrik Lærum som da går på talerstolen for å kunngjøre hvem som tildeles Kavliprisen i astrofysikk, neurovitenskap og nanovitenskap. Priskunngjøringen overføres til New York der priskunngjøringen inngår i åpningen av World Science Festival. Fred Kavli og Akademiets generalsekretær Reidun Sirevåg vil være til stede på Columbia University hvor priskunngjøringen overføres direkte fra Oslo.

En fullsatt foredragssal ventet i spenning da dørene ble åpnet for Akademiets preses Ole Didrik Lærum og Abelkomiteens leder Kristian Seip. Kunngjøringen om at årets Abelpris går til John Griggs Thompson og Jacques Tits ble møtt med stor applaus. Abelprisen er på 6 millioner kroner og deles i år ut for sjette gang.

I forbindelse med at innstillingen fra Stjernø-tvalget nå er offentliggjort, arrangerer Akademiet 21. februar fra kl 13.00 - 16.00 et åpent møte for å diskutere deler av innholdet i innstillingen. Innledere på møtet er Steinar Stjernø og Lars Walløe.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut på årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi 5. mai. Fristen for å komme med forslag til prisvinnere er satt til 10. februar 2008.

Tre håndskrevne originalmanuskripter av matematikeren Niels Henrik Abel er hentet hjem til Norge og deponert i Nasjonalbibliotekets Håndskriftsamling. Manuskriptene som er på 77 sider, er en nasjonalgave til Det Norske Videnskaps-Akademi i anledning Akademiets 150-årsjubileum i 2007. De ble mottatt av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland ved en seremoni på Nasjonalbiblioteket 6. desember 2007. Det er Alf Bjørseth og hans selskap Scatec som har finansiert hjemkjøpet av manuskriptene fra Mittag-Lefflers Institutt i Stockholm.

Det er 200 år siden Johan Sebastian Welhaven (1807-1873) ble født og mer enn 100 år siden det ble skrevet en omfattende biografi om ham. I sin bok "Demringstid" som nylig er kommet ut, lar Anne-Lise Seip oss møte en karismatisk og dominerende kulturpersonlighet. På Akademiets julemøte vil Anne-Lise Seip fortelle med om forfatteren og hans brede samfunns-engasjement. Welhaven var for øvrig med på  konstitueringen av Akademiet i 1857.

Det Norske Videnskaps-Akademi og Bergseminaret på Kongsberg som begge runder 150 år i 2007, har fått sine frimerker. Frimerkene har en verdi på 14 kroner og begge kommer i et opplag på 600.000. Frimerkene ble utgitt i anledning Frimerkets dag.

I anledning Akademiets 150-årsjubileum har det i 2007 vært arrangert en serie internasjonale symposier. Det siste i denne rekken, "Vitenskap og retorikk", arrangeres 22. og 23. november. Professor Øivind Andersen, leder for arrangementskomiteen, gir her en kort introduksjon til symposiet. Deretter følger korte sammendrag av foredragene.

Den store medieinteressen har de siste årene ofte kretset rundt religionene som en splittende faktor og som en fare for fellesskap. - Hensikten med symposiet "European Unity as a Challenge to Religious Communities" er å gå bak dette bildet, sier professor Halvor Moxnes. Vi ønsker å stille spørsmål om hvordan religionene kan virke samlende og bidra til fellesskap og enhet i dagens og morgendagens Europa. Programmet og foredragene finnes som vedlegg.

The symposium “Interplay of Oral and Written Traditions in Chinese Fiction, Drama and Performance Literature” aims to provide a forum where issues of Chinese vernacular literature, oral and written, are debated. It takes place 5 and 6 November at the Norwegian Academy of Science and Letters.