Nyheter

Nyhetsarkiv

The Norwegian Academy of Science and Letters, Committee of Geomedicine, is organizing an international symposium on Solar Radiation and Human Health, 10 - 11 May 2007 at Hotel Bristol - Oslo, Norway

Seminar i anledning Akademiets 150-årsjubileum

- Nordmenn flest har tradisjonelt betraktet sitt samfunn som etnisk homogent, men i virkeligheten har det aldri vært det. Tvert imot går innvandring og integrering av innvandrere som en rød tråd gjennom norsk historie. Det sier professor Ole Kristian Grimnes som er hovedansvarlig for det andre av Akademiets jubileumssymposier "Det flerkulturelle samfunn" som bla arrangert 8. og 9. februar.

I anledning Akademiets 150-årsjubileum i 2007 arrangeres sju internasjonale symposier. Men ett unntak "Det flerkulturelle samfunn" vil de i all hovedsak foregå på engelsk. Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt innledningsforedraget på det første symposiet "Politics and Law - Energy and Environment in the Far North" (25. januar)

Akademiets etterkrigshistorie

"Elitisme på norsk" er tittelen på boka om Akademiets etterkrigshistorie som forsker Kim Gunnar Helsvig skriver. Boken kommer ut i forbindelse med Det Norske Videnskaps-Akademi sitt 150-årsjubileum 3. mai 2007. I Akademiets årbok som kom ut like før jul, gav Kim Gunnar Helsvig oss et innblikk i hva boken kommer til å dreie seg om. Med tillatelse fra forfatteren gjengir vi artikkelen.