Nyheter

Nyhetsarkiv

To nye Kavli-institutter ble innviet i Beijing 26. mai  – ett institutt for teoretisk fysikk knyttet til det kinesiske vitenskapsakademiet og ett institutt for astrofysikk knyttet til universitet i Beijing. Instituttet for teoretisk fysikk tas i bruk disse dager, mens astrofysikk-instituttet vil stå klart ved årsskiftet. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Jan Fridtjof Bernt, representerte akademiet i forbindelse med arrangementene i Beijing.

Preses Jan Fridthjof Bernt hilste fra Det Norske Videnskaps-Akademiet under åpningen av the Kavli institute for Theoretical Physics China ved det kinesiske videnskapsakademiet. - Dette vil bidra til å styrke forskningssamarbeidet mellom Norge og Kina, sa blant annet Bernt i sin tale i Bejing som vi her gjengir i sin helhet.

Kong Harald, Dronning Sonja, statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Øystein Djupedal stiller alle opp for å hylle årets Abelprisvinner Srinivasa S. R. Varadhan. Kongen overrekker Abelprisen til Varadhan under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula 22. mai kl 14.00. Tidligere samme dag er prisvinneren i audiens på Slottet og om kvelden er statsministeren vert for regjeringens bankett på Akershus Slott til ære for Varadhan. Kongeparet og kunnskaps-ministeren blant de mange celebre gjestene.

The Norwegian King and Queen, the Prime Minister and the Minister of Education and Research will all take part in the celebration of the Abel Laureate Srinivasa S. R. Varadhan. His Majesty King Harald will present the Abel Prize for 2007 to Varadhan at an award ceremony at the University Aula in Oslo 22 May at 2 pm. Earlier that day he will be received in audience at the Royal Palace, and in the evening Prime Minister Jens Stoltenberg will host a banquet at Akershus Castle in honour of the Abel Laureate. King Harald, Queen Sonja and Øystein Djupedal, the Minister of Education and Research will be among the many prominent guests.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2007 til professor PhD, Ola M. Johannessen for hans banebrytende studier av dynamiske oseanografiske prosesser i den arktiske marginale issonen. Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag går i 2007 til professor, dr.philos., Svein Magnussen for hans banebrytende studier av kognitiv psykologi.

Det Norske Videnskaps-Akademi runder ærverdige 150 år i 2007. Selve fødselsdagen er 3. mai. Det markeres med et festmøte som for anledningen er lagt til Universitetets Gamle festsal i Urbygningen i Oslo sentrum. Kongeparet er blant de mange prominente gjestene fra inn- og utland som har meldt sin ankomst. Hovedtaler er professor Robert May, University of Oxford. Møtet vil bli ledet av preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Jan Fridthjof Bernt.

Det er utenfor enhver statistisk tvil at de store klimaendringene er skapt av menneskelig aktivitet. Nedbørsrike områder i verden vil få enda mer regn, de tørre områdene vil bli enda tørrere. I Europa vil de nordiske landene få varmere og våtere vintre, i sør vil temperaturene fortsette å stige med ytterligere uttørring i den varme årstiden, hvis vi ikke foretar dramatiske inngrep i dagens nivå for utslipp av klimagasser

"Climate change - what is known and how should we act?" That is the title of an international symposium held at the Norwegian Academy of Science and Letters April 16 and April 17. The main speaker is Dr. Susan Solomon, Senior Scientist. NOAA Earth System Research Laboratory, Boulder, Colorado. HRH Crown Prince Haakon attended the opening. The Norwegian Science Council was sponser for the symposium through the science program NORKLIMA.

Den indisk-amerikanske matematikeren Srinivasa S. R. Varadhan (67) er tildelt Abelprisen for 2007. Det kunngjorde Jan Fridthjof Bernt, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, umiddelbart etter at styret hadde fattet sin beslutning. Varadhan mottar prisen for sitt grunnleggende bidrag til sannsynlighetsteori og særlig for å ha skapt en enhetlig teori for store avvik.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt innledingsforedraget på Akademiets jubileumssymposium "Politics and Law - Energy and Environment in the far north". Interessen for foredragene har vært så stor at alle foredragene nå er publisert på nettstedet sammen med det komplette programmet. Program og lenker til foredragene

The Norwegian Academy of Science and Letters, Committee of Geomedicine, is organizing an international symposium on Solar Radiation and Human Health, 10 - 11 May 2007 at Hotel Bristol - Oslo, Norway

Seminar i anledning Akademiets 150-årsjubileum

- Nordmenn flest har tradisjonelt betraktet sitt samfunn som etnisk homogent, men i virkeligheten har det aldri vært det. Tvert imot går innvandring og integrering av innvandrere som en rød tråd gjennom norsk historie. Det sier professor Ole Kristian Grimnes som er hovedansvarlig for det andre av Akademiets jubileumssymposier "Det flerkulturelle samfunn" som bla arrangert 8. og 9. februar.

I anledning Akademiets 150-årsjubileum i 2007 arrangeres sju internasjonale symposier. Men ett unntak "Det flerkulturelle samfunn" vil de i all hovedsak foregå på engelsk. Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt innledningsforedraget på det første symposiet "Politics and Law - Energy and Environment in the Far North" (25. januar)

Akademiets etterkrigshistorie

"Elitisme på norsk" er tittelen på boka om Akademiets etterkrigshistorie som forsker Kim Gunnar Helsvig skriver. Boken kommer ut i forbindelse med Det Norske Videnskaps-Akademi sitt 150-årsjubileum 3. mai 2007. I Akademiets årbok som kom ut like før jul, gav Kim Gunnar Helsvig oss et innblikk i hva boken kommer til å dreie seg om. Med tillatelse fra forfatteren gjengir vi artikkelen.