Nyheter

Nyhetsarkiv

Hans Blix, former director of IAEA and chairman of the WMD commission, spoke at the symposium "Nuclear Riks - Safety and Security" held in connection with the 150th anniversary of the Norwegian Academy of Science and Letters in 2007. This symposium is organized in cooperation with the Norwegian Polytechnic Society.

Nominasjonene av kandidater til Kavliprisen 2008 er nå åpnet. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi Jan Fridthjof Bernt erklærte dette på en forskningsfestival i York i England 10. september. Nominasjonsprosessen vil pågå fram til 15. desember i år. Prisvinnernes navn vil bli kunngjort 4. juni neste år og prisutdelingen finner sted i Oslo i september 2008.

International Prize Honors Scientists for Outstanding Research in Astrophysics, Nanoscience and NeuroscienceYork, U.K., September 10, 2007 – The inaugural call for nominations began today for the Kavli Prize, which honors scientists for their outstanding research and seminal advances in astrophysics, nanoscience and neuroscience

To nye Kavli-institutter ble innviet i Beijing 26. mai  – ett institutt for teoretisk fysikk knyttet til det kinesiske vitenskapsakademiet og ett institutt for astrofysikk knyttet til universitet i Beijing. Instituttet for teoretisk fysikk tas i bruk disse dager, mens astrofysikk-instituttet vil stå klart ved årsskiftet. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Jan Fridtjof Bernt, representerte akademiet i forbindelse med arrangementene i Beijing.

Preses Jan Fridthjof Bernt hilste fra Det Norske Videnskaps-Akademiet under åpningen av the Kavli institute for Theoretical Physics China ved det kinesiske videnskapsakademiet. - Dette vil bidra til å styrke forskningssamarbeidet mellom Norge og Kina, sa blant annet Bernt i sin tale i Bejing som vi her gjengir i sin helhet.

Kong Harald, Dronning Sonja, statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Øystein Djupedal stiller alle opp for å hylle årets Abelprisvinner Srinivasa S. R. Varadhan. Kongen overrekker Abelprisen til Varadhan under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula 22. mai kl 14.00. Tidligere samme dag er prisvinneren i audiens på Slottet og om kvelden er statsministeren vert for regjeringens bankett på Akershus Slott til ære for Varadhan. Kongeparet og kunnskaps-ministeren blant de mange celebre gjestene.

The Norwegian King and Queen, the Prime Minister and the Minister of Education and Research will all take part in the celebration of the Abel Laureate Srinivasa S. R. Varadhan. His Majesty King Harald will present the Abel Prize for 2007 to Varadhan at an award ceremony at the University Aula in Oslo 22 May at 2 pm. Earlier that day he will be received in audience at the Royal Palace, and in the evening Prime Minister Jens Stoltenberg will host a banquet at Akershus Castle in honour of the Abel Laureate. King Harald, Queen Sonja and Øystein Djupedal, the Minister of Education and Research will be among the many prominent guests.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2007 til professor PhD, Ola M. Johannessen for hans banebrytende studier av dynamiske oseanografiske prosesser i den arktiske marginale issonen. Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag går i 2007 til professor, dr.philos., Svein Magnussen for hans banebrytende studier av kognitiv psykologi.

Det Norske Videnskaps-Akademi runder ærverdige 150 år i 2007. Selve fødselsdagen er 3. mai. Det markeres med et festmøte som for anledningen er lagt til Universitetets Gamle festsal i Urbygningen i Oslo sentrum. Kongeparet er blant de mange prominente gjestene fra inn- og utland som har meldt sin ankomst. Hovedtaler er professor Robert May, University of Oxford. Møtet vil bli ledet av preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, professor Jan Fridthjof Bernt.

Det er utenfor enhver statistisk tvil at de store klimaendringene er skapt av menneskelig aktivitet. Nedbørsrike områder i verden vil få enda mer regn, de tørre områdene vil bli enda tørrere. I Europa vil de nordiske landene få varmere og våtere vintre, i sør vil temperaturene fortsette å stige med ytterligere uttørring i den varme årstiden, hvis vi ikke foretar dramatiske inngrep i dagens nivå for utslipp av klimagasser

Den indisk-amerikanske matematikeren Srinivasa S. R. Varadhan (67) er tildelt Abelprisen for 2007. Det kunngjorde Jan Fridthjof Bernt, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, umiddelbart etter at styret hadde fattet sin beslutning. Varadhan mottar prisen for sitt grunnleggende bidrag til sannsynlighetsteori og særlig for å ha skapt en enhetlig teori for store avvik.