Nyheter

Nyhetsarkiv

Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap

Gå til påmeldingsskjema

 

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv.  Historikere, jurister og samfunnsvitere vil presentere ny forskning og debattere utfordringen for forskningen på dette temaet i dag.

Presentasjon av foredragsholdere

 

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

The Academy's committee on Climate, Environment and Resources invites to a meeting on the ocean and its role in the Earth's ecosystem in accordance with the following High Commission meeting on the oceans 23 - 24 October.

En rapport fra europeiske vitenskapsakademier

Verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, tap av artsmangfold og migrasjon er svært komplekse.
Samtidig er forskningen på disse feltene preget av usikkerhet og debatt. 
Hvordan kan politikere ta i bruk best tilgjengelig kunnskap?
Hvordan kan vi skape gode veier for vitenbasert rådgivning? 

Research and Human Rights
Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

During decades of international climate policy negotiations, aiming to limit demand for fossil fuels, the stock of carbon dioxide in the atmosphere has increased considerably, and even the flow of emissions to the atmosphere continues to grow.

To reach the Paris Agreement’s goal of keeping global warming well below 2°C, substantial parts of the world’s fossil fuels simply cannot be combusted and must be left in the ground. Recent work thus suggests redirecting climate policies toward fossil fuel producers directly by capping the flows of extraction and restricting the stocks of resources available for exploration. Could this be an effective measure to reduce carbon emissions?

Åpent møte i regi av Forskningsetisk utvalg

Åpent møte i regi av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningetiske utvalg 

Her kan du se foredragene og lese presentasjonene som ble brukt under møtet om Levende jord mandag 23. september.

Stort potensiale for energiteknologier

Yara Birkelandspris for 2019 i kjemi går til  PhD Rokas Sažinas. Prisen er på 100.000 kroner og overrekkes i forbindelse med Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Menneskerettssymposium

Akademisk fridom er under press i fleire delar av verda. Jakob Lothe, professor ved UiO og leiar av Akademiets menneskerettskomité, meiner årsakene er samansette. 

Kenneth Ruud og Gunn Elisabeth Birkelund ble valgt til visepreses og klasseleder for henholdsvis MatNat-klassen og HumSam-klassen. Dessuten ble det valgt nye nestledere, sekretærer og styremedlemmer under medlemsmøtet 12.september.

 

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, kjent som HumSam-prisen, tildeles i 2019 filosof og samfunnsforsker Jon Elster.