Nyheter

Nyhetsarkiv

Sir Michael Atiyah, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet, døde 11. februar, 89 år gammel. Atiyah mottok Abelprisen i matematikk sammen med Isadore Singer i 2004. Han er tildelt Fields’ medaljen, den amerikanske Benjamin Franklin-medaljen og mange andre æresbevisninger. Han var president i Royal Society og Royal Society of Edinburgh. Sir Michael arbeidet som professor ved Cambridge University før han gikk av med pensjon.

Nyttårshilsen fra preses

- Vitenskapen kan ikke løse de vanskene vi står overfor, men de kan ikke løses uten vitenskap, skriver Hans Petter Graver, ny preses i Akademiet. 

Intervju med avtroppende preses

I tre år har arbeidet med å skape et «Akademi for fremtiden» vært den viktigste oppgaven for avtroppende preses Ole Mathias Sejersted. Nå håper han presidiet viderefører oppdraget som ligger i strategien for Akademiet og at arbeidet med kunnskapsrådgivning fortsetter. 

Mandag den 17. desember samlet Det Norske Videnskaps-Akademi sterke stemmer i klimadebatten for å oppsummere klimaforhandlingene i Katowice, og stake ut veien fremover. Her kan du lese presentasjonene. 

Det Norske Videnskaps-Akademi gratulerer og ønsker velkommen de nyeste medlemmene; vinnerne av Abelprisen og Kavliprisen. 

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker vel møtt til et rikholdig møteprogram for vårsemesteret. De aller fleste møtene er åpne for publikum. Møtekalenderen til høyre har mer informasjon, også om påmelding. Vi ønsker å være en viktig samfunnsaktør og at våre møter og andre aktiviteter skal avspeile dette.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fram til 15. januar 2019. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. 

Heder til arbeid med Science Advice

EASAC har blitt tildelt "Think Tank of the Year 2018" på «Public Affairs Awards Europe», en årlig prisutdeling som anerkjenner de beste bidragene i EU-relaterte spørsmål. Prisen deles ut av PRCA, en britisk PR- og kommunikasjonsorganisasjon som opererer i 67 land. EASAC arbeider med å gi vitenskapelige råd til beslutningstakere. 

Vil ha utredning som inkluderer Åpen tilgang.

Før et forslag til regler sendes på høring, bør konsekvensene av slike regler utredes ordentlig. Denne utredningen bør ikke bare omfatte Plan S, men bør ta opp spørsmålet om open access som en måte å finansiere forskningspublikasjoner på i sin store bredde, mener presidiet i Akademiet.

Døråpner for Abelprisen hedres av Akademiet

Arild Stubhaug har gjort en stor innsats med formidling av norsk vitenskapshistorie og særlig om matematikeren Niels Henrik Abel. Nå hedrer styret i Det Norske Videnskaps-Akademi ham med Brøggermedaljen. Medaljen deles ut på Akademimøtet 6. desember.

This year's topic was "The Role of Carbon Capture and Storage (CCS) in closing the carbon window". Presentations from the seminar are now available.

Akademimøte 22. november kl. 18.00

Dette møtet vil bestå av tre ulike foredrag, som på hver sin måte belyser kveldens tema. Innlederne er Per Strand, Karl G. Johanessen og Brit Salbu. 

Åpent møte 5.november

Den teknologiske og vitenskapelige utviklingen åpner for nye muligheter til å samle inn og behandle helsedata. Hvilke etiske problemstillinger oppstår når helsedata samles og lagres? Og hva er forsvarlig bruk?