Nyheter

Nyhetsarkiv

Norges glemte Nobelpris-vinner

Odd Hassel fikk  Nobelprisen i kjemi for sitt banebrytende arbeid med å løse sykloheksan-mysteriet. I dag er det få som kjenner til hva hans arbeid har betydd for vitenskapen. Det kan nesten se ut som at Odd Hassels navn er glemt.

(Foto av Hassel: ukjent fotograf MUV/UiO.)

Se bilder og video fra

Se bilder og opptak fra Nansen Minneforelesning. Foredraget "Fra kaldt til varmt - Norsk oseanografisk forskning i Weddellhavet, Antarktis" ble holdt av Elin Darelius.

Russlands okkupering av Krim-halvøya, Tyrkias invasjon av Syria, økende nasjonalisme og populisme. Er alt dette symptomer på at folkeretten er i ferd med å utvannes, eller er det bare snakk om «voksesmerter»? Professor Geir Ulfstein er i tvil. 

Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterte til Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv.  Historikere, jurister og samfunnsvitere presenterte ny forskning og debattere utfordringen for forskningen på dette temaet i dag.

Presentasjon av foredragsholdere

 

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

The Academy's committee on Climate, Environment and Resources invites to a meeting on the ocean and its role in the Earth's ecosystem in accordance with the following High Commission meeting on the oceans 23 - 24 October.

En rapport fra europeiske vitenskapsakademier

Verdens viktigste utfordringer, som klimaendringer, tap av artsmangfold og migrasjon er svært komplekse.
Samtidig er forskningen på disse feltene preget av usikkerhet og debatt. 
Hvordan kan politikere ta i bruk best tilgjengelig kunnskap?
Hvordan kan vi skape gode veier for vitenbasert rådgivning? 

Research and Human Rights
Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

During decades of international climate policy negotiations, aiming to limit demand for fossil fuels, the stock of carbon dioxide in the atmosphere has increased considerably, and even the flow of emissions to the atmosphere continues to grow.

To reach the Paris Agreement’s goal of keeping global warming well below 2°C, substantial parts of the world’s fossil fuels simply cannot be combusted and must be left in the ground. Recent work thus suggests redirecting climate policies toward fossil fuel producers directly by capping the flows of extraction and restricting the stocks of resources available for exploration. Could this be an effective measure to reduce carbon emissions?

Åpent møte i regi av Forskningsetisk utvalg

Åpent møte i regi av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningetiske utvalg