Nyheter

Nyhetsarkiv

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fram til 15. januar 2019. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. 

Vil ha utredning som inkluderer Åpen tilgang.

Før et forslag til regler sendes på høring, bør konsekvensene av slike regler utredes ordentlig. Denne utredningen bør ikke bare omfatte Plan S, men bør ta opp spørsmålet om open access som en måte å finansiere forskningspublikasjoner på i sin store bredde, mener presidiet i Akademiet.

Heder til arbeid med Science Advice

EASAC har blitt tildelt "Think Tank of the Year 2018" på «Public Affairs Awards Europe», en årlig prisutdeling som anerkjenner de beste bidragene i EU-relaterte spørsmål. Prisen deles ut av PRCA, en britisk PR- og kommunikasjonsorganisasjon som opererer i 67 land. EASAC arbeider med å gi vitenskapelige råd til beslutningstakere. 

Døråpner for Abelprisen hedres av Akademiet

Arild Stubhaug har gjort en stor innsats med formidling av norsk vitenskapshistorie og særlig om matematikeren Niels Henrik Abel. Nå hedrer styret i Det Norske Videnskaps-Akademi ham med Brøggermedaljen. Medaljen deles ut på Akademimøtet 6. desember.

This year's topic was "The Role of Carbon Capture and Storage (CCS) in closing the carbon window". Presentations from the seminar are now available.

Akademimøte 22. november kl. 18.00

Dette møtet vil bestå av tre ulike foredrag, som på hver sin måte belyser kveldens tema. Innlederne er Per Strand, Karl G. Johanessen og Brit Salbu. 

Åpent møte 5.november

Den teknologiske og vitenskapelige utviklingen åpner for nye muligheter til å samle inn og behandle helsedata. Hvilke etiske problemstillinger oppstår når helsedata samles og lagres? Og hva er forsvarlig bruk?

Akademimøte i Bergen

Professor Jan Haavik og professor Per Eystein Lønning, begge ved UiB, holder foredrag over en felles tittel: Forskeren ved pasientens side: Erfaringer fra forskning i molekylærbiologi og basalfag i kombinasjon med kliniske studier.

Akademimøte 18.oktober

Siden 1970-tallet har Kina gått fra å være et av verdens fattigste land til verdens nest største økonomi. Samtidig har det brede lag av befolkningen blitt løftet ut av ekstrem fattigdom. Dette er ifølge Kjetil Storesletten det største økonomiske miraklet verden har sett. Hvordan var det mulig å få til en slik forvandling?

The Role of Carbon Capture and Storage (CCS) in closing the carbon window

Norway is in the driver's seat for the development of CCS technology, but is Norway putting all its eggs in one basket with this prestigious project? At the International VISTA seminar on November 7, high-level experts will present their views on this issue.

Nansen Neuroscience Lectures honour Nansen’s ground-breaking contribution to neuroscience and since 10.10.2010 is part of the Academy’s Nansen-celebration. Like Nansen, this year's speaker Dr Coleen T. Murphy uses ‘simple’ animals to unravel biological principles, now for cognition and longevity.

I snart 10 år har Frammuseet publisert dagbøker fra norske polarekspedisjoner, her har heltene fortalt sine historier. I årets minneforelesning skal direktør ved Frammuseet, Geir O. Kløver, fortelle mannskapets side fra den første Framferden.Les mer her

Hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting? Dette var temaet 10. april da Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd arrangerte fagsymposium om grønn konkurransekraft og omstilling. Se foredragene her.

Jord spiller en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringer, og for å sikre næringsrikt kosthold, landbruk og biomangfold. Men jord har falt ned på EUs politiske dagsorden, på tross av betydningen for både samfunn og natur. Det finnes likevel mange muligheter for politikk som kan sikre fremtiden til europeisk jord og bidra til å reversere globale trender innen jordforringelse, ifølge EASAC.