Nyheter

Nyhetsarkiv

Banebrytende og dyptgående – slik beskrives Liepes forskning på nordisk middelalderkunst.  For det hedres hun med det Kungliga Vitterhetsakademiens største pris.

Kan akademibevegelsen i Norge bidra mer til utviklingen av Science Advice? På rundebordskonferansen ble svaret ja.

Sir Michael Atiyah, tidligere Abelprisvinner og medlem av Akademiet, døde 11. februar, 89 år gammel. Atiyah mottok Abelprisen i matematikk sammen med Isadore Singer i 2004. Han er tildelt Fields’ medaljen, den amerikanske Benjamin Franklin-medaljen og mange andre æresbevisninger. Han var president i Royal Society og Royal Society of Edinburgh. Sir Michael arbeidet som professor ved Cambridge University før han gikk av med pensjon.

Nyttårshilsen fra preses

- Vitenskapen kan ikke løse de vanskene vi står overfor, men de kan ikke løses uten vitenskap, skriver Hans Petter Graver, ny preses i Akademiet. 

Intervju med avtroppende preses

I tre år har arbeidet med å skape et «Akademi for fremtiden» vært den viktigste oppgaven for avtroppende preses Ole Mathias Sejersted. Nå håper han presidiet viderefører oppdraget som ligger i strategien for Akademiet og at arbeidet med kunnskapsrådgivning fortsetter. 

Mandag den 17. desember samlet Det Norske Videnskaps-Akademi sterke stemmer i klimadebatten for å oppsummere klimaforhandlingene i Katowice, og stake ut veien fremover. Her kan du lese presentasjonene. 

Det Norske Videnskaps-Akademi gratulerer og ønsker velkommen de nyeste medlemmene; vinnerne av Abelprisen og Kavliprisen. 

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker vel møtt til et rikholdig møteprogram for vårsemesteret. De aller fleste møtene er åpne for publikum. Møtekalenderen til høyre har mer informasjon, også om påmelding. Vi ønsker å være en viktig samfunnsaktør og at våre møter og andre aktiviteter skal avspeile dette.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fram til 15. januar 2019. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. 

Vil ha utredning som inkluderer Åpen tilgang.

Før et forslag til regler sendes på høring, bør konsekvensene av slike regler utredes ordentlig. Denne utredningen bør ikke bare omfatte Plan S, men bør ta opp spørsmålet om open access som en måte å finansiere forskningspublikasjoner på i sin store bredde, mener presidiet i Akademiet.

Heder til arbeid med Science Advice

EASAC har blitt tildelt "Think Tank of the Year 2018" på «Public Affairs Awards Europe», en årlig prisutdeling som anerkjenner de beste bidragene i EU-relaterte spørsmål. Prisen deles ut av PRCA, en britisk PR- og kommunikasjonsorganisasjon som opererer i 67 land. EASAC arbeider med å gi vitenskapelige råd til beslutningstakere.