Nyheter

Nyhetsarkiv

Hans Petter Graver blir ny preses i DNVA. Han er valgt for perioden 2019-2021. Ny visepreses blir Gunn Elisabeth Birkelund.

På medlemsmøtet torsdag 13.september blir det avgjort hvem som blir ny preses ved DNVA. Valget står mellom Olav Gjelsvik og Hans Petter Graver. Ny vise-preses blir Gunn Elisabeth Birkelund eller Marit Westergaard.

I århundrene etter Kristus banet sjøkongene vei for vikingenes suksess. Et dypdykk i den fascinerende historien om sjøkongene langs Norðvegr (Nordvegen) venter oss på høstens første akademimøte. 

H.M. Kongen overrakte Kavliprisene i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap i Oslo konserthus tirsdag 4. september kl. 14.00. Prisbeløpet er på 1 million UDS innen hver kategori. I tillegg mottok prisvinnerne en gullmedalje og et diplom. For femte gang ledet Alan Alda prisseremonien, denne gangen sammen med den norske skuespilleren og danseren Heidi Ruud Ellingsen. Regjeringen holder etter prisseremonien en bankett i Oslo rådhus til ære for prisvinnerne der Iselin Nybø, minister for forskning og høyere utdanning, er vert.

Årets Birkeland-foreleser er den svenske professoren Rickard Lundin fra Institutet för rymdfysik (IFR). Han har satt som tittel på sitt foredrag «From Birkeland's Gun to Cosmic Accellerators». Den første Birkelandforelesningen ble holdt i 1987 og siden har det vært et årlig arrangement. Nye elementer er kommet til etter hvert, som Yaras Birkelandpris som ble utdelt første gang i 2009. Siden 2012 har det også vært holdt en introduksjonsforelesning om et tema knyttet til forskning og innovasjon.

Over 100 gjester fylte Målstova i Nasjonalbiblioteket da Det Norske Videnskaps-Akademi inviterte til seminar om bærekraftig og multi-funksjonell skogforvaltning.

1250 mathematicians from all over the world filled the big conference hall in Rio de Janeiro on Monday the 6th of August to listen to Sir Michael Atiyah’s  Abel Lecture, “The Future of Mathematical Physics: New ideas in old bottles”.

Hvordan kan skogens mange funksjoner forvaltes på en bærekraftig måte for å sikre god samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bruk? Göran Persson, Jens Ulltveit-Moe og Anders Lindroth er blant dem som gir oss svar under konferansen 22.august.

The registration for The 2018 Kavli Prize Week is now open. We hope that you will take part in the celebration of this year's Laureates and their scientific discoveries.

Det Norske Videnskaps-Akademi har en stor bredde i temaene ved høstens arrangementer. Menyen er klar, så sett av datoene allerede nå!

Restaureringen av Akademiets foredragssal begynte denne uken. Nå skal den bli enda bedre egnet for kunnskapsformidling og engasjement.

En skandinavisk jury har kåret de 10 beste skandinaviske sakprosabøkene etter årtusenskiftet. Akademimedlem Geir Hestmark er en av 10 forfattere som har nådd opp.

Det Norske Videnskaps-Akademi kunngjorde i dag, 31. mai, vinnerne av Kavliprisen 2018. Prisene gis innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisene anerkjenner en forsker som har studert molekyler i verdensrommet og illustrert livssyklusen til stjerner og planeter; forskere som har utviklet et redskap for presis redigering av DNA; og forskere som har avdekket nevrovitenskapen som ligger til grunn for menneskelig hørsel.

1960-årene markerer starten på norsk oljehistorie. Funnet av Ekofiskfeltet var bare begynnelsen. I tiårene som fulgte ble institusjonsoppbyggingen stadig viktigere for å sikre Norge grunnrenten av oljeformuen og det norske oljeeventyret. På årets sommermøte vil professor Einar Lie belyse Norges veivalg. Lå det en helhetlig tenkning bak? Dette vil Lie diskutere.

Preses Ole M. Sejersted vil kunngjøre navnene på vinnerne av årets Kavlipriser i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap 31. mai kl. 15.00. Komitélederne Mats Carlsson, Arne Brataas og Ole Petter Ottersen vil begrunne tildelingene. Se annonseringen direkte.