Nyheter

Nyhetsarkiv

Menneskerettssymposium

Akademisk fridom er under press i fleire delar av verda. Jakob Lothe, professor ved UiO og leiar av Akademiets menneskerettskomité, meiner årsakene er samansette. 

Kenneth Ruud og Gunn Elisabeth Birkelund ble valgt til visepreses og klasseleder for henholdsvis MatNat-klassen og HumSam-klassen. Dessuten ble det valgt nye nestledere, sekretærer og styremedlemmer under medlemsmøtet 12.september.

 

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, kjent som HumSam-prisen, tildeles i 2019 filosof og samfunnsforsker Jon Elster. 

Vinneren av Akademiets HumSam-pris 2019 blir offentliggjort på Akademimøtet 12. september. 

Hva bør vi forske på for å løse fremtidens utfordringer?

Hva bør vi forske på for å løse fremtidens utfordringer?

Under Prisvinnersamtalen i Bergen møttes Astrokjemiker Ewine van Dishoeck, matematiker S.R. Srinivasa Varadhan og filosof Onora O'Neill, tidligere mottakere av henholdsvis Kavliprisen, Abelprisen og Holbergprisen, for å feire vitebegjær, undring og fremragende forskning. De samtalte om utfordringer som vårt samfunn står ovenfor og hva vi bør forske på innen prisenes fagområder for å møte disse utfordringene.

Kavlisymposiet: Passion for Science - en markering for vitenskap. Ungdommer fra Bergensregionen fikk stille spørsmål til noen av vår tids største forskere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Hva tror du de lurte på?

Norsk bokhistorie

40-dager med avlat fikk de som tok i bruk Norges eldste trykte bøker, for 500 år siden. Erkebiskopen ville spre den rette liturgi og stimulerte til bruk ved å gi syndsforlatelse. Dette er starten på den moderne norske bokhistorien. 

Passion for Science

The Passion for Neuroscience Symposium is open to all interested in neuroscience research.

Birkelandforelesningen 2019

Solstormer starter som store utbrudd av partikler og magnetfelt på soloverflaten. Ved hjelp av avanserte numeriske modeller kan man spore deres utbredelse og ferd mot Jorden. Årets Birkeland-foreleser Tuija I. Pulkkinen vil vise hvordan solstormer kan utgjøre en fare for moderne teknologi og sette viktige samfunnsfunksjoner ut av spill. Birkelandforelesningen som er åpen for alle interesserte, holdes på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Nils Chr. Stenseth mener vi har god grunn til å være bekymret over rapporter om klimaendringer og utdøende dyre- og plantearter. Men den internasjonalt anerkjente biologen sier likevel at vi må ha tro på framtiden, og hevder forskere har et spesielt viktig ansvar.

Nansen Neuroscience lecture

The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) honour Nansen’s ground-breaking contribution to neuroscience and since 10.10.2010 is part of the Academy’s Nansen-celebration. This year, Morten Scheibye-Knudsen, University of Copenhagen, will speak on "Discovering interventions for healthier, happier and more productive ageing".

Klimaendringer fører til dårligere matforsyning, flere utbrudd av infeksjonssykdommer, økt flom, tørke, og økt tvungen migrasjon. Dette er noen av konklusjonene i den nye rapporten fra EASAC, European Academies Science Advisory Council, "The imperative of climate action to protect human health in Europe".

Jord, en ikke fornybar ressurs

Tap av organisk materiale og organisk karbon, mindre biodiversitet, mer erosjon og jordskred, pakkingsskader, forurensing og forsalting. Dette er noen av truslene vårt jordsmonn utsettes for.

Akademimøte

Immunterapi har dramatisk forbedret prognosen for mange pasienter som har kreft med spredning.  Professor Johanna Olweus ved Institutt for kreftforskning ved Universitetet i Oslo har holdt foredrag på Akademimøte om hvordan denne behandlingsformen virker, årsaker til tilbakefall blant pasienter og ulike strategier for å utvikle ny og bedre immunterapi.