Nyheter

Nyhetsarkiv

Therese Renstrøm er tildelt Yaras Birkelandpris 2016 for sitt doktorgradsarbeid i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo. Prisen på 100.000 kroner ble overrakt av Yaras teknologidirektør Pierre Herben på Det Norske Videnskaps-Akademi 22. september i forbindelse med årets Birkelandforelesning (bildet). Per Amund Amundsen, leder av utvalgskomiteen, begrunnet tildelingen før Therese Renstrøm holdt sin prisforelesning.

Hele seremonien på nett, se lenke nederst i denne saken

H.K.H. Kronprins Haakon overrakte i dag Kavliprisene i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap under en høytidelig og stjernespekket festforestilling i et fullsatt Oslo konserthus. Tidligere på dagen mottok Kronprinsen prisvinnerne i audiens på Slottet. Kavliprisen består av 1 million dollar innen hvert fagfelt. Vinnerne får i tillegg en gullmedalje og et diplom. Prisseremonien ble ledet av Alan Alda og Lena Kristin Ellingsen (bildet).

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har på sitt møte 25. august vedtatt en strategi for virksomheten den nærmeste 4-årsperioden. Les hele strategiplanen under tittelen "Et Akademi for fremtiden".

Universitetets forskningspris for 2016

Det Norske Videnskaps-Akademi gratulerer Trond Helge Torsvik, professor i geofysikk og leder av Senter for jordas utvikling og dynamikk, som er tildelt Universitetet i Oslo sin forskningspris for 2016!

Professor Eric Priest (bildet) fra University of St Andrews i Skottland holdt årets Birkelandforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi 22. september. Siden 2012 har det også vært holdt en introduksjonsforelesning om et tema knyttet til forskning og innovasjon. Brage W. Johansen, Zaptec AS, hadde satt "From the North Sea to Mars - high-voltage plasma applications" som tittel på sin forelesning. Yaras Birkelandpris deles ut før hovedforelesningen.

Alan Alda og Lena Kristin Ellingsen leder prisseremonien

Den amerikanske skuespilleren Alan Alda og vår egen film- og tv-stjerne Lena Kristin Ellingsen skal lede den storståtte og stjernespekkede Kavliprisutdelingen i Oslo konserthus tirsdag 6. september. Kavliprisenene i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap overrekkes av H.K.H. Kronprins Haakon. Prisen består av 1 millon dollar innen hvert fagfelt. Vinnerne mottar i tillegg en gullmedalje og et diplom. Regjeringen holder etter prisseremonien en bankett i Oslo rådhus til ære for prisvinnerne der statsminister Erna Solberg er vert.

To av medlemmene av Akademiet for yngre forskere, Katja Enberg og Alexander Refsum Jensenius, presenterer sin forskning på Akademiets sommermøte 7. juni.Før foredragene holder Elisabeth Lanza minnetale over tidligere preses Inger Moen. Svein Stølen holder minnetale over Fredrik Grønvold.

Ni pionerforskere fra Tyskland, Sveits, Storbritannia og USA er årets vinnere av Kavliprisen. Prisen gir anerkjennelse til forskere for banebrytende fremskritt innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole M. Sejersted, kunngjorde navnene på vinnerne i dag, 2. juni.Årets prisvinnere er valgt ut for direkte påvisning av gravitasjonsbølger, oppfinnelsen og realiseringen av atomkraftmikroskopet og oppdagelsen av mekanismer som lar erfaring og nervevirksomhet restrukturere hjernefunksjonen.

Et vellykket arrangement på Grand Hotel!

" alt="Obligatorisk!" />

" alt="Obligatorisk!" />Mandag 25. april inviterer Videnskapsakademiet ved preses Ole Mathias Sejersted til seminar om open access publisering med spesiell vekt på humaniorafagene. Statssekretær Bjørn Haugstad vil innlede om departementets forventninger, og andre foredragsholdere er Jill Walker Tretteberg, Olav Torvund, Curt Rice, Knut Heidar, Bente Andreassen og Håvard Kolle Riis og Alexander Refsum Jensenius.

Professor Karl Ove Moene er tildelt årets Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte 30. mars å tildele Karl Ove Moene Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag. Han får belønningen for fremragende forskning innen økonomi for hans sentrale bidrag til studiet av den nordiske modellen, korrupsjon, økonomisk ulikhet og institusjoners betydning for vekst"

Hvordan forsker man på språk som ikke lenger har morsmålsbrukere? Det har vært spesielt utfordrende å komme frem til «negative data» dvs informasjon om at noe ikke er grammatikalsk mulig. Med statistisk analyse av større tekstmengder kan vi tilnærmet få slike negative data og dette kan gi nye innsikter i de gamle språkene. Professor Dag T. T. Haug ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk snakker om dette på Vitenskapsakademiet 7. april kl 18.

Foredrag ved Stephen Friend, SAGE Bionetworks

I dagens medisin er det en asymmetri mellom lege og pasient, i den forstand at pasienten er en passiv mottaker av informasjon og behandling. Pasienten representerer en dårlig utnyttet ressurs som er villig til - og i stand til - å bidra betydelig til både diagnostikk og behandling. Kontinuerlig tilbakemelding fra individuelle pasienter kan gi betydelige bidrag og endre vår tilnærming til både diagnostikk og behandling. Den amerikanske forskeren og entreprenøren Stephen Friend vil fortelle om sitt nybrottsarbeid med å utvikle app-er som pasienter kan bruke til å rapportere til forskere og til sine leger.

Innvalg av nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi ble enstemmig vedtatt på medlemsmøtet 25. februar. I den matematisk-naturvitenskapelige klasse er det valgt inn 14 nye medlemmer. I den historisk-filosofiske klasse er det 19 nye medlemmer.

25. februar holder Hans Petter Langtangen foredraget Kaos i hjernen? Ny forståelse i medisin gjennom fysikk, matematikk og datamaskiner. Langtangen er leder ved senter for biomedisinske beregninger, Simula Research Laboratory og  professor ved Institutt for informatikk, UiO. Langtangen ble nylig tildelt Olav Thons Fagpris for fremgragende undervisning innen innen programmering og flere andre felt.