Nyheter

Nyhetsarkiv

" alt="30 stipendiater og post-doktorer fra UiB, NTNU og UiO på drømmedag med IBM Research i Zürich." />30 stipendiater og post-doktorer fra UiB, NTNU og UiO på drømmedag med IBM Research i Zürich. 

Det Norske Videnskaps-Akademi har valgt temaet "Fake News and Alternative Facts" til årets Akademisymposium i humaniora og samfunnsfag.

Professor Deliang Chen tar i høstens første møte opp et svært aktuelt tema: Hvordan kan internasjonal forskning bidra til å snu samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig retning? OBS, møtet er i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, 14. september 2017 klokken 18:00. Velkommen!

Akademiet for Yngre Forskere åpnet 1. juni inntaksprosessen for nye medlemmer. Fristen for å søke medlemskap er 30. juni og unge forskere fra alle fagfelt fra hele landet oppfordres til å søke. Fra før har akademiet 20 medlemmer.

Velferdskoden: Medikalisering, kunnskapssamfunnets akilleshæl?

Hva er alternativ medisin og virker den? Hvilke følger kan det få dersom vanlige forskningsstandarder settes til side for å tilrettelegge for anerkjennelse av alternative behandlingsmetoder? Vårens siste akademimøte holdes 8. juni med foredrag ved professor Kristian Gundersen og kommentar ved professor Bjørn Hofmann.

Onsdag 3. mai avholdes Akademiets årsmøte på Grand Hotel, der årets nye medlemmer får overrakt sin medlemsdiplom. H.K.H. Kronprins Haakon er til stede under møtet og etterfølgende middag. Tidligere president i Royal Society og Nobelsprisvinner i medisin og fysiologi i 2001 Paul Nurse holder foredraget Making Science Work. I tillegg skal fire priser deles ut.

Skyldig inntil det motsatte er bevist? 26. april inviterer Vitenskapsakademiet til åpent møte der vi gjennom debatt vil belyse utfordringene for antidoping-arbeidet. Er rettssikkerheten til utøverne ivaretatt? Hvordan kan utøverne være sikret å ikke konkurrere mot dopete konkurrenter? Er straffene rimelige og adekvate? Profilerte innledere vil diskutere aktuelle problemer når det gjelder analysemetoder, etikk og juss, etterfulgt av en åpen diskusjon.

Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris for 2017 går til Terje Pedersen, Linn-Merethe Kibsgård Godfrey og Anne-Marit Selstø Rathke ved Rothaugen skole i Bergen.

22. april organiseres det "March for Science" i Norge og i mange andre land. Motto for arrangementene er "Science not Silence".  Formålet er å vise forskningens rolle i samfunnet og  hvor viktig kvalitetssikret kunnskap er for utforming av politikk. Det Norske Videnskaps-Akademi  (DNVA) støtter denne manifestasjonen for uavhengig forskning og uredd forskningskommunikasjon.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Trond Helge Torsvik ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.  Han får prisen for fremragende forskning innen geofysikk. Nansens belønning for yngre forskere er tildelt Dr. Jannike Solsvik ved NTNU for fremragende forskning innen væskedynamikk.

Forskningsrådet gir ti forskningsmiljøer status som Senter for fremragende forskning (SFF). Sentrene får til sammen 1,5 milliarder kroner de neste ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå. Flere av Akademiets medlemmer er senterledere.

Innvaget for 2017 ble formelt godkjent på medlemsmøtet i Akademiet 9. mars. I den matematisk-naturvitenskapelige klasse ble 14 nye medlemmer innvalgt, mens Den historisk-filosofiske klasse fikk 17 nye medlemmer. 

Tirsdag 21. mars kl. 12.00 går preses Ole M. Sejersted (bildet) på  talerstolen i Det Norske Videnskaps-Akademi for å kunngjøre hvem som tildeles årets Abelpris, den femtende i rekken. Sendingen kan du se direkte her. Styret i Akademiet baserer sin avgjørelse på innstillingen fra den internasjonale Abelkomiteen. Komitéleder John Rognes vil begrunne tildelingen. Deretter vil den verdenskjente matematikeren Terrence Tao, som tidligere også har vært medlem av Abelkomiteen, gi en populærvitenskapelig presentasjon av prisvinnerens arbeid. Deretter vil vi prøve å få prisvinneren i tale.

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi vedtok på sitt styremøte 28. februar 2017 å tildele Fylkesakerprisen til Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio ved Universitetet i Bergen. De mottar prisen " for sin forskning innen sosialantropologien."

En språklig tidsreise til Afghanistan for 1000 år siden

Nicholas Sims-Williams, professor i iransk og sentralasiatiske studier ved University of London, School of Oriental and African Studies, holder Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag på Det Norske Videnskaps-Akademi 7. mars. Han skal snakke om hvordan man kan tyde skrifter skrevet på Bactrian, et språk som ble brukt i Afghanistan for over tusen år siden.