Nyheter

Nyhetsarkiv

Åpent akademimøte 15. februar

" alt="Foto: UiO" />Foto: UiOSkal politikk virke effektivt, bør den være kunnskapsbasert. Ideen om kunnskapsbasert politikk gir imidlertid ekspertene betydelig politisk makt. Professor Cahtrine Holst ved Universitetet i Oslo holder foredrag om ulike vilkår for en kunnskapsbasert politikk sett i lys av et kontroverser som hvem ekspertene er, hva de egentlig kan vite noe om, samt hvor uhildet disse vurderingene kan være. I tillegg vil hun fortelle om en pågående studie på temaet.

Opptak av foredrag

Flere av foredragene fra symposiet som ble avholdt på Det Norske Videnskaps-Akademi i fjor er nå tilgjengelige. På møtet var blant annet den profilerte forskeren Roger Pielke, jr., professor ved University of Colorado, U.S.A. 

Norsk polarforskning har nylig blitt evaluert, og Norge utfordres til å heve ambisjonsnivået. Det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» skal bidra til å styrke Norges posisjon som ledende nasjon på polarforskning, og samtidig åpne for et bredere internasjonalt samarbeid. På «The International Polar Ocean Day», 31. januar, belyser foredragsholdere nye muligheter for forskning, politikk og internasjonalt samarbeid. 

Kristendom og hekseri i Stillehavet: En analyse av moderne demoner og kristen nasjonsbygging i Vanuatu

Professorene Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio ved Universitetet i Bergen ble i 2017 tildelt Fylkesakerprisen for sin forskning innen sosialantropologien. 1. februar holder de prisforelesningen Kristendom og hekseri i Stillehavet: En analyse av moderne demoner og kristen nasjonsbygging i Vanuatu.  

Hvor mange internasjonale forskere tåler Norge?

På årets første akademimøte tar Akademiet debatten om internasjonalisering ved norske universiteter. Vi ønsker å belyse diskusjonen som startet i forbindelse med revisjon av Langstidsmeldingen i vår. Siden har temaet blitt diskutert i Aftenposten, Klassekampen, Uniforum og andre steder.

Nå kan du se alle foredragene fra vannseminaret tidligere i høst. Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker alle en god jul med disse filmene.

I Tyrkia pågår det nå rettsaker mot akademikere som har undertegnet oppropet Academics for Peace Petition. Det Norske Videnskaps-Akademi viser solidartitet med forskerne om er tiltalte i rettsakene som startet i Tyrkia 5. desember. " alt="Obligatorisk! Tyrkia" />

" alt="Susanne Viefers" />Kvantefysikk er teorien beskriver naturens minste bestanddeler, og har fascinert mange også utenfor fysikernes rekker. Svært mye av dagens datateknologi baserer seg på forståelsen av kvanteeffekter. Nå forskes det på målrettet utnyttelse av kvanteeffekter for å skape ny teknologi som kan brukes i blant annet kvante- datamaskiner. Torsdag 7. desember er det foredrag i Akademiet ved professor Susanne Viefers, Universitetet i Oslo.

" alt="Obligatorisk!" />Hvordan kunne det ha seg at ledelsen ved Karolinska Institutet så lenge beskyttet Paolo Macchiarini, til tross for at bevisene om forskningsjuks tårnet seg opp? Og på hvilke måter har ulike fagfelt ulike etiske retningslinjer? Dette er noen av spørsmålene som vil belyses når Videnskapsakademiet inviterer til åpent møte om forskningsetikk 27. november. NB: få plasser igjen.

Et tverrvitenskapelig seminar om vannet

Med utgangspunkt i et bredt spekter av problemstillinger inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til tverrfaglig, populærvitenskapelig seminar om vann, med en rekke fremragende foredragsholdere. Seminaret er åpent for alle. Programmet kan også følges via live stream.

Fridtjof Nansens fødselsdag

Tirsdag 10. oktober arrangeres The Nansen Neuroscience Lectures og Nansen minneforelesning i Det Norske Videnskaps-Akademi.

" alt="30 stipendiater og post-doktorer fra UiB, NTNU og UiO på drømmedag med IBM Research i Zürich." />30 stipendiater og post-doktorer fra UiB, NTNU og UiO på drømmedag med IBM Research i Zürich. 

Det Norske Videnskaps-Akademi har valgt temaet "Fake News and Alternative Facts" til årets Akademisymposium i humaniora og samfunnsfag.

Professor Deliang Chen tar i høstens første møte opp et svært aktuelt tema: Hvordan kan internasjonal forskning bidra til å snu samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig retning? OBS, møtet er i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, 14. september 2017 klokken 18:00. Velkommen!

Akademiet for Yngre Forskere åpnet 1. juni inntaksprosessen for nye medlemmer. Fristen for å søke medlemskap er 30. juni og unge forskere fra alle fagfelt fra hele landet oppfordres til å søke. Fra før har akademiet 20 medlemmer.