Akademiets lærerpris

Bilde
akademiets lærerpris

Akademiets lærerpris for ekstraordinær innsats

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner.
Prisen deles ut annethvert år.

Les mer: Akademiets lærerpris for 2019 tildelt Ellen Egeland Flø

I valg av prisvinner legges det vekt på lærerens evne til å skape interesse for faget hos elevene og fremme deres evne og vilje til å arbeide videre med faget etter avsluttet skolegang.


Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen. Priskomiteen leverer sin innstilling til styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som velger prisvinner.
Nominasjonsfristen er 1. mars.

Historie
Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris ble opprettet til minne om Daniel Føllesdal (1869 -1923), kona Bertha (1871-1937) og seks av deres barn som også var lærere. Prisen ble delt ut første gang i 2009. Professor Inger Moen, tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, ledet priskomiteen fram til 2015 da Svein Sjøberg overtok ledervervet.

Medlemmer
Priskomiteen har fire medlemmer som oppnevnes av Akademiet. 
I komiteen for perioden 2017 – 2019 sitter:

  • Svein Sjøberg (leder)
  • Cecilie Mauritzen
  • Hilde Sandvik
  • Steffen Handal (Representant for Utdanningsforbundet)
Bilde
Akademiets lærerpris
Anne-Marit Selstø Rathke, Linn-Merethe Kipsgård Godfrey og Terje Pedersen mottar sine diplomer for Akademiets Lærerpris fra Ole M Sejersted og Svein Sjøberg.