Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Stefi og Lars Fylkesakers pris)