Science advice – Vitenskapsråd for politikkutforming (VRP)

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker å bidra til at beslutningstakere får kunnskapsbaserte innspill til sine prosesser.

Dette gjør vi fordi:

  • Science advice-arbeidet er en uavhengig stemme som aktiverer forskningsforankret kunnskap til beste for landet, kulturen og befolkningen
  • Akademiets særlige styrke i dette arbeidet er dets uavhengighet, et nettverk av fremtredende forskere og etablert respekt i samfunnet

Science advice – eller Vitenskapsråd for politikkutforming – er èn av Akademiets tre hovedaktiviteter.

 

Akademiets hovedaktiviteter:

1. Medlemsmøter og møter åpne for alle

2. Vitenskapspriser

3. Science advice – Vitenskapsråd for politikkutforming

 

Klikk i menyen til venstre for å lese mer om Akademiets arbeid med Science advice.