ALLEA – All European Academies

Bilde
ALLEA logo

Det Norske Videnskaps-Akademi arbeider med flere initiativer under Science advice-paraplyen, og en viktig pilar er medlemskapet i ALLEA.

ALLEA (the European Federation of Academies of Sciences and Humanities) ble etablert i 1994, og består av omlag 60 akademier fra 40 europeiske land. ALLEA har derfor tilgang til en formidabel base av erfaring og ekspertise.  

Organisasjonen er en av fem europeiske akademinettverk som utgjør SAPEA, som tilbyr Science advice til EU-kommisjonen.

ALLEA har to faste arbeidsgrupper:

  • Intellectual Property Rights
  • Science and Ethics

Eksempler på nylig utgitte rapporter:
•    Making Sense of Science for Policy Under Conditions of Complexity and Uncertainty
•    Transforming the Future of Ageing
•    Flourishing in a Data-Enabled Society
•    Trust in Science and Changing Landscapes of Communication
•    Science in Times of Challenges Trust and Expertise

 Rapporter og publikasjoner

ALLEA gir ut en rekke publikasjoner:

  • The European Code of Conduct for Research Integrity
  • Newsletter
  • Statements
  • ALLEA book series

Saker som er relevante for Norge
Akademiet vil ta fatt i rapporter som har en spesiell relevans for Norge. Vi vil invitere til møter hvor resultatene blir presentert, gjerne av en av forfatterne, og hvor et nøye sammensatt panel diskuterer saken fra ulike synsvinkler, mens fagfolk, politikere og andre som har en spesiell interesse for saken inviteres. Vi ønsker å involvere de fremste norske forskningsmiljøene innenfor problematikken for å etablere en faglig evne og vilje til videre oppfølging.