EASAC – European Academies Science Advisory Council

Det Norske Videnskaps-Akademi arbeider med flere initiativer under Science advice-paraplyen, og en viktig pilar er medlemskapet i EASAC.

Organisasjonen tar opp emner som er relevante for politisk diskusjon i EU på tre områder:

 • Energi
 • Miljø
 • Livsvitenskaper

Under hvert av disse områdene velges det spesifikke temaer hvor det blir satt sammen ekspertgrupper med representanter fra organisasjonens medlemsland. Ekspertgruppene bringer frem uavhengig vitenskapelig faktagrunnlag i form av rapporter.
Disse rapportene kan være en del av grunnlaget for politiske diskusjoner og beslutninger.
Rapportene blir presentert for EU-kommisjonen i Brussel. 

Initiativ til temaer for rapportene kan komme fra ulike hold;

 • Enkelt-personer
 • Enkelt-land
 • EU-parlamentet
Bilde
EASAC logo
Medlemsskapet i EASAC er viktig for Akademiets Science advice-arbeid.

Eksempler på rapporter:

 • The imperative of climate action to protect human health in Europe
 • Decarbonisation of Transport: options and Challenges
 • Opportunities for future research and innovation on food and nutrition security and agriculture 
 • Opportunities for soil sustainability in Europe
 • New Plant Breeding Techniques
 • Matsikkerhet; fire ulike rapporter ses i sammenheng

Et eksempel på en rapport som har fått stor innflytelse er rapporten om Insektmidler 

Eksempler på prosjekter som er i gang:

 • Changes in Ocean Circulation: Implications for Europe 
 • Plastics in a Circular Economy 
 • Decarbonisation of buildings and heating 
 • Regenerative Medicine 

Statements 
EASAC publiserer også Statements der man anser at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, men at det er tidsriktig å presisere hva som er kunnskapsgrunnlaget i forhold til pågående prosesser. 
Et eksempel på et Statement er uttalelsen om vaksiner (pdf).

Saker som er relevante for Norge
Akademiet vil ta fatt i rapporter som har en spesiell relevans for Norge. Vi vil invitere til møter hvor resultatene blir presentert, gjerne av en av forfatterne, og hvor et nøye sammensatt panel diskuterer saken fra ulike synsvinkler, mens fagfolk, politikere og andre som har en spesiell interesse for saken inviteres. Vi ønsker å involvere de fremste norske forskningsmiljøene innenfor problematikken for å etablere en faglig evne og vilje til videre oppfølging.