Science advice-møter i Akademiet

Akademiet presenterer EASAC-rapporter og andre aktuelle vitenskapelige rapporter som har relevans for Norge i form av møter i Akademiet. 

Akademiet ønsker å involvere de fremste norske forskningsmiljøene innenfor den aktuelle problematikken for å etablere dialog og oppfølging. 

Det har vært arrangert en rekke møter i Akademiet de siste årene under Science advice-paraplyen, og her er utvalg:
Science advice-møter i 2019:

Bilde
EAT-Lancet rapporten på norsk.

EAT-Lancet rapporten
Gunhild Stordalen lanserte EAT-Lancet-rapporten i januar 2019. På et møtet 13 mars, i samarbeid med EAT, så Det Norske Videnskaps-Akademi nærmere på hva funnene i rapporten betyr for Norge. Opptak fra møtet.

 

 

 

Bilde
Charles Godfray, Oxford University, Biologisk mangfold og bærekraft. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen.

Biologisk mangfold og bærekraft 
Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet? 
I samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Forskningsrådet inviterte Akademiet til møte 26 mars. 

 

 

Science advice-møter i 2018:

Skogmøte
Akademiet inviterte 22 august til møte om bærekraftig og multi-funksjonell skogforvaltning.
Møtet var et samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og FME Bio4fuels,
og tok utgangspunkt i EASAC-rapporten;
Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests.  

Carbon Capture and Storage
7 november inviterte Akademiet til møte om CCS – Carbon Capture and Storage – fangst og lagring av karbon.
Temaet var hvilken rolle CCS kan ha når det gjelder å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren.

 

Science advice-møter i 2017:

I november 2017 ble det arrangert et møte med guvernøren i California, Jerry Brown.
Temaet var klimaendringene.

Bilde
Jerry Brown, foto: Thomas B. Eckhoff.
Jerry Brown og Nils Christian Stenseth, foto: T.B.Eckhoff.