VISTA - samarbeid mellom forskning og næringsliv

Bilde
VISTA Svalbard
VISTA-prosjekt fra Svalbard.

VISTA er et grunnforskningsprogram finansiert av Equinor som gjennomføres i nært samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.

Les mer: Utlysning for 2020 - To nye VISTA-sentre innen fremtidens energiløsninger

VISTA har en overordnet visjon om å stimulere til økt grunnleggende matematisk-naturvitenskapelig forskning knyttet til utnyttelse og forvaltning av nasjonens petroleumsressurser. I tillegg har VISTA følgende hovedmål: 

  •    Støtte forsking av høy kvalitet med spesiell vekt på å utvikle unge kandidater
  •    Bidra til at våre beste akademiske miljøer engasjerer seg i denne typen forskning
  •    Fokusere på å publisere resultater i de beste internasjonale tidsskriftene

Siden starten i 1985 er det delt ut over 300 millioner kroner i støtte til unge forskere og til VISTA-professorater. VISTA finansierer rundt 25 doktorgrad- og postdoctorprosjekter, samt et professorat innen områdene leting, økt utvinning, miljø og fremtidens utbygging og operasjoner.

Blant tidligere VISTA-professorer er Ivar Giæver, Nobelprisvinner i fysikk i 1973.
VISTA har et eget nettsted.