Hjem

Kvantefysikk - fra fascinerende naturfenomen til fremtidens teknologi

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

7. desember 2017 kl 18:00

Møtet er åpent for publikum

Minnetale over Anders Omholt ved Alv Egeland
Minnetale over Kristian Tambs ved Jon Martin Sundet

 

 

Obligatorisk!

Professor Susanne Viefers, Universitetet i Oslo: Kvantefysikk - fra fascinerende naturfenomen til fremtidens teknologi

Kvantefysikken revolusjonerte vår forståelse av verden da den ble utviklet av mange kloke hoder i første halvdel av det 20. århundre. Dette paradigmeskiftet ble utløst av innsikten om at datidens "klassiske" fysikk ikke strakk til for å beskrive naturens minste byggestener. En viktig grunn til at kvantefysikken fascinerer mange er at den forutsier fenomener (typisk på atom-nivå) som helt bryter med vår hverdagslige intuisjon. Den har også stor praktisk betydning i hverdagen ved at blant annet mye av dagens datateknologi ikke hadde mulig uten forståelse og utnyttelse av kvanteeffekter. Nå ønsker man å gå lenger: Det satses for tiden stort på forskning omkring "kvanteteknologi" - målrettet utnyttelse av kvanteeffekter for å skape grunnleggende ny teknologi som for eksempel kvante-datamaskiner.

Dette foredraget vil gi en kort oversikt over kvantefysikkens historie, hovedtrekk ved teorien, og knytte an til såkalte "topologiske faser" som er et aktivt forskningsområde i hennes gruppe ved UiO, og som var tema for Nobelprisen i fysikk i 2016. I tillegg vil hun snakke om den teknologiske betydningen kvantefysikken har hatt til nå, samt den store internasjonale satsningen på drømmen om en kvanteteknologisk framtid.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS