Hjem

Lansering av Old Norse Library på internett

Odin og Volven

Den norrøne litteraturen er viktig for den nordiske og norske kulturarven. Den er en meget rik historisk kilde, den har spilt en stor rolle i norsk nasjonsbygging, og er fremdeles meget leseverdig som god litteratur.  Miljøene rundt nettstedet Bibliotheca Polyglotta har derfor tatt ansvaret for å lage en nettutgave av denne litteraturen på det norrøne originalspråket og med oversettelser til norsk og engelsk. 23. februar presenteres pilotprosjektet på Vitenskapsakademiet.

(17.02.2017) Les mer

Etiske hensyn i regulert befruktning

Surrogati

Livmorstransplantasjon er en ny innovasjon innen transplantasjonsmedisin som fører med seg en rekke etiske problemstillinger. Risikofaktorene for mottagerne er mange, fra inngrep til fødsel. Livmorstransplantasjon er heller ikke et livreddende inngrep. Førsteamanuensis i filosofi Anna Smajdor tar utgangspunkt i dette 16. februar, og ser på hvor vidt graviditet og fødsel bør sees på som et medisinsk problem. I forlengelsen av dette vil hun også utforske en potensiell og kontroversiell løsning, nemlig å bruke hjernedøde kvinner som surrogatmødre.

(07.02.2017) Les mer

Hvis klima er så viktig - hvorfor gjør vi da så lite?

Stockfoto_kjøpt

Aldri før har forskerne vært sikrere på at mennesker påvirker klimaet. Om handling uteblir kan konsekvensene bli svært omfattende. Samtidig står motkreftene til en slik erkjennelse sterkt. Arne Johan Vetlesen og Per Espen Stoknes belyser temaet fra ulike sider, også filosofisk og psykologisk på Vitenskapsakademiet 30. januar.

(25.01.2017) Les mer

Genom-editering, starten på en ny æra?

Emmanuelle Charpentier

18. januar arrangerer Videnskaps-akademiet et møte som tar for seg hvordan etiske og juridiske vurderinger endres i møtet med ny banebrytende bioteknologi, i dette tilfellet CRISPR-Cas9 teknologien. Emmanuelle Charpentier, en av oppdagerne av denne teknologien, holder foredrag sammen med Ragnhild Eskeland og Olav Gjelsvik. Teknologien gir muligheter for å editere genomer på et presist nivå som aldri har vært mulig før, uten å legge til fremmed genetisk materiale.

(13.01.2017) Les mer

Selvoptimaliserende hierarkiske systemer - prosessregulering, nasjonaløkonomi, hjerne og maratonløping.

w

Hvordan implementerer vi beslutninger i en usikker verden? Hvordan får vi systemet til å oppføre seg som ønsket på tross av ukjente forstyrrelser og hvordan kombinerer vi optimalitet med robusthet, enkelthet og rask respons? Sigurd Skogestad ved NTNU holder foredrag om dette på årets første ordinære torsdagsmøte 19. januar.

(11.01.2017) Les mer

Arkiv

<februar 2017>
MTOTFLS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Arrangementer i tiden fremover

3. mars 2017 kl 12:00

George Orwell og teorien om det totalitære samfunn

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Bernt Hagtvet

7. mars 2017 kl 18:00

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Professor Nicholas Sims-Williams, Emeritus professor of Iranian and Central Asian Studies ved University of London, School of Oriental and African Studies, (SOAS), Department of Religions and Philosophies holder årets Akademiforelesning.

16. mars 2017 kl 18:00

Møte i regi av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetale over Oddvar Nes ved Magnus Rindal

Minnetale over Hans Petter Langtangen ved Morten Hjorth-Jensen

21. mars 2017 kl 12:00

Annonsering av Abelprisen 2017

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Kunngjøring av Abelprisen i Det Norske Videnskaps-Akademi

28. mars 2017 kl 12:00

Transcenderende teknologier er her og kan ikke stoppes

Formiddagsmøter

Foredrag ved Ole Martin Moen

4. april 2017 kl 18:00

Akademisk frihet - utviklingstrekk og utfordringer

Akademimøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetale over Tor Brustad ved Johan Moan

Minnetale over Turid Karlsen Seim ved Halvor Moxnes

Foredrag av professor Tom Christensen, UiO: 

Akademisk frihet - utviklingstrekk og utfordringer

25. april 2017 kl 12:00

Hva er religion?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Knut Melvær

25. april 2017 kl 18:00

Fellesseminar

Annet

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Fellesseminar mellom Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS