Hjem

Akademiet gratulerer sin nye medlemmer!

medlemmer

Innvalget for 2019 ble formelt godkjent på medlemsmøtet i Akademiet 21. mars. Det ble innvalgt 17 norske medlemmer og 8 utenlandske.

(21.03.2019) Les mer

Karen Uhlenbeck første kvinne som vinner Abelprisen

Karen Keskulla Uhlenbeck var tilknyttet University of Texas at Austin fra 1987 til 2014. Nå deler hun sin tid mellom Princeton University og IAS | Institute for Advanced Study. Foto: Andrea Kane/Institute for Advanced Study

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2019 til Karen Keskulla Uhlenbeck ved University of Texas at Austin, USA «for hennes nybrottsarbeid innen geometriske partielle differensialligninger, gaugeteori og integrerbare systemer, og for den fundamentale innflytelsen av hennes arbeid innen analyse, geometri og matematisk fysikk». Prisen overrekkes av Hans Majestet Kong Harald i Universitetets Aula 21. mai.

(19.03.2019) Les mer

Fremtidens grønne transport

Ny EASAC-rapport

EASAC-Brussel

Veien mot målene i Paris-avtalen er økt godstransport på jernbane og skip, og økt investering i utvikling av syntetisk brennstoff. Det viser en ny rapport av ledende europeiske eksperter.

(18.03.2019) Les mer

Biologisk mangfold og bærekraft

Fagsymposium om biodiversitet 26. mars

Charles Godfray

Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet? Velkommen til fagsymposium med Det Norske Videnskaps-Akademi, Forskningsrådet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

(12.03.2019) Les mer

Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver

Akademimøte 21. mars 2019 kl 18:00

Odins soldater på Ypsilon

Professor Tore Bjørgo: Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver.
Politiadvokat Kai Spurkland: Borgervern og selvtekt fra en juridisk synsvinkel.

(12.03.2019) Les mer

Arkiv

<mars 2019>
MTOTFLS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Arrangementer i tiden fremover

26. mars 2019 kl 15:00

Fagsymposium om biodiversitet

Annet

Sted: Det Norske Vitenskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Velkommen til fagsymposium med Det Norske Videnskaps-Akademi, Forskningsrådet og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

1. april 2019 kl 12:00

Riksantikvar for sin tid

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Hanna Geiran

Hanne Geiran ble i oktober 2018 utnevnt i statsråd som etatens første kvinnelige riksantikvar. Geiran er utdannet sivilarkitekt og har vært ansatt hos Riksantikvaren siden 2005.

8. april 2019 kl 18:00

Hva er effekten av klimaendringer på sykdommer overført av flått og mygg

Foredrag

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi: Drammensveien 78, Oslo

Insekter og andre dyr som bærer på smittsomme sykdommer, er i ferd med å få bedre levevilkår i Norge og mange andre steder i verden. Hvilke konsekvenser vil dette kunne ha for folkehelsen i fremtiden og hva slags tiltak skal til for å motvirke denne utviklingen? 

11. april 2019 kl 18:00

‘Getting a job’. Er det mer diskriminering i Norge enn i andre land?

Akademimøter

Foredrag ved professor Gunn Elisabeth Birkelund,  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

3. mai 2019 kl 18:00

Årsmøte på Grand Hotel

Akademimøter

Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

Alle bes innta sin plasser i god tid før møtet begynner, dørene åpner klokken 17.00.
Kun for inviterte.

14. mai 2019 kl 12:00

"De forbannede lakseforskerne"

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Rune Waagbø, programleder ved Havforskningsinstituttet i Bergen og professor II ved Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Bergen.

6. juni 2019

Immunterapi og kreft

Akademimøter

Foredrag ved professor Johanna Olweus, UiO

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS