Hjem

En fredelig julehøytid ønskes alle som følger med på våre nettsider

Øystein Hov, generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker vel møtt til et rikholdig møteprogram for vårsemesteret. De aller fleste møtene er åpne for publikum. Møtekalenderen til høyre har mer informasjon, også om påmelding. Vi ønsker å være en viktig samfunnsaktør og at våre møter og andre aktiviteter skal avspeile dette.

(14.12.2018) Les mer

New members of the Academy

Huset

The Norwegian Academy of Science and Letters congratulate and warmly welcome our newest members; the laureates of the Academy’s international prizes, the Kavli Prize and the Abel Prize. These laureates become new members of the Academy, following tradition.

(17.12.2018) Les mer

Nansenfondet søker stipendmottakere

nansen

Nansenfondet og de dermed forbundne fond har åpnet for søknader frem til 15. januar 2019. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte fonds statutter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter søknad.

(04.12.2018) Les mer

Om ti år har vi kun universiteter i Norge

Temamøte om fusjoner og rolleforvirring:

Steinar Stjernø

Etter ti år kan Stjernøutvalget se et stort gjennomslag for sine forslag. I dag har Norge 10 universiteter. Steinar Stjernø tror det ikke vil være noen enkeltstående statlige høyskoler igjen om nye ti år. Akademiet inviterer til temamøte om rapporten 6. desember.

(28.11.2018) Les mer

Akademiet mener om Plan S:

Vil ha utredning som inkluderer Åpen tilgang.

Før et forslag til regler sendes på høring, bør konsekvensene av slike regler utredes ordentlig. Denne utredningen bør ikke bare omfatte Plan S, men bør ta opp spørsmålet om open access som en måte å finansiere forskningspublikasjoner på i sin store bredde, mener presidiet i Akademiet.

(26.11.2018) Les mer

Arkiv

<desember 2018>
MTOTFLS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Arrangementer i tiden fremover

17. januar 2019 kl 18:00

Sjelen – er den gått ut på dato? Vestens menneskesyn i lys av sjelens dramatiske historie

Akademimøter

Foredrag ved professor (em) Ole Martin Høystad

28. januar 2019 kl 15:30

Autonomy, Consciousness, and Responsibility

Annet

Sted: Auditorium 1, G. Sverdrups Hus, UiO

Lecture by Prof. Daniel Dennett, Co-director of the Center for Cognitive Studies and Professor, Tufts University, Massachusetts, USA.

29. januar 2019 kl 12:00

Den spanske tragedien

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Bernt Hagtvet er en norsk statsviter, skribent og debattant. Hagtvet er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og er ekspert på ekstreme politiske bevegelser, demokrati- og menneskerettsstudier samt folkemordsstudier. Han har blitt beskrevet som «Norges fremste ekspert på totalitære regimer og tankegods i det 20. århundret.

***

14. februar 2019 kl 18:00

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Foredrag

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Odd Arne Westad, Harvard University. Tittel annonseres om kort tid. 

26. februar 2019 kl 12:00

Politisk ekstremisme – en trussel mot det norske demokratiet i dag?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Øystein Sørensen, professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. De siste årene har han arbeidet mye med totalitære ideologier. Høsten 2018 publiserte han boken Det norske demokratiet og dets fiender 1918-2018 sammen med Nikolai Brandal.

***

21. mars 2019 kl 18:00

Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver

Akademimøter

Professor Tore Bjørgo: Borgervern mot migranter og minoriteter: Internasjonale perspektiver.
Politiadvokat Kai Spurkland: Borgervern og selvtekt fra en juridisk synsvinkel

11. april 2019 kl 18:00

The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities

Akademimøter

Foredrag ved professor Gunn Elisabeth Birkelund,  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

3. mai 2019 kl 18:00

Årsmøte på Grand Hotel

Akademimøter

Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

Alle bes innta sin plasser i god tid før møtet begynner, dørene åpner klokken 17.00.
Kun for inviterte.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS