Hjem

Hvorfor Snøhetta forandrer Norge

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammneveien 78, Oslo

24. oktober 2017 kl 12:00

Åpent kun for Akademiets medlemmer

Over de siste 30 årene har Snøhetta markert seg som et av verdens ledende arkitektur- og designkontorer. Kjetil Trædal Thorsen kommer til Akademiet for å snakke om "Hvorfor Snøhetta forandrer Norge".

Det som begynte med håndfull ivrige sjeler med en visjon om at arkitektur og landskap skulle sees på som en helhet, har i dag utviklet seg til et globalt firma med 180 ansatte fra 30 ulike nasjonaliteter fordelt på seks kontorer rundt om i verden. Med prosjekter som Biblioteket i Alexandria, Operaen i Oslo, redesign av Times Square i New York, og med en fot inne i utformingen av Norges nye pengesedler, er Snøhetta med på å sette Norge på kartet internasjonalt innenfor arkitektur, landskap, interiør og design. 

Kjetil Trædal Thorsen er arkitekt og professor ved Universität Innsbruck, kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden «for hans innsats for arkitekturen» og æresdoktor ved NTNU. 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS