Hjem

Kald fusjon, fleip eller fakta?

Formiddagsmøter

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

17. april 2018 kl 12:00

Kun for Akademiets medlemmer

Jan Ivar Botnan: Kald fusjon, fleip eller fakta?

Sammendrag

Foredraget vil gjennomgå de mest sentrale eksperimentene som hevdes å ha gitt energiutvikling som ikke kan forklares med vanlige kjemiske reaksjoner. Hypotesen er fremsatt om at det foregår fusjon som i henhold til anerkjent teori, ikke kan foregå under gjeldende betingelser. Et av hovedargumentene mot fusjonhypotesen er at det ikke blir observert gammastråling. Fagfeltet har trukket til seg åpenbart seriøse forskere, men også personer som trolig søker økonomisk vinning med tvilsomme midler og som dermed har styrket kritikken mot forskningen. Temaet har også utløst interessant akademisk arroganse. 


Jan Ivar Botnan er forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt og PhD i fysikk fra NTH/NTNU

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS