Hjem

Fremtidens byer i et klimaperspektiv

Foredrag

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi

9. april 2018 kl 19:00 - 9. april 2018 kl 21:00

Åpent møte i regi av Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk.

Grønn by

En stadig økende andel av verdens befolkning bor i byer eller urbane områder. I dag bor over halvparten av verdens befolkning i urbane strøk, og FN anslår at dette tallet vil øke til 60 prosent innen 2030. På dette tidspunktet vil hvert tredje menneske bo i en by med over en halv million innbyggere.

Denne globale urbaniseringstrenden i samspill med økte konsumnivåer, særlig i utviklings- og nylig industrialiserte land, utgjør en betydelig utfordring i forhold til målet om å redusere verdens klimagassutslipp.

Byer står for 78 prosent av verdens samlede energikonsum, produserer over halvparten av verdens klimagassutslipp og forbruker mer land og ressurser gjennomsnittlig per innbygger. Miljøutfordringer knyttet til menneskelig aktivitet i urbane områder, rammer ikke minst byene selv.

Luftforurensing og vannmangel er eksempler på miljøproblemer knyttet til urbanisering, men byer er også mer sårbare overfor effekter av klimaendringer som økning i havnivåer eller endring i værmønstre.
Samtidig utgjør økt urbanisering et unikt potensiale i forhold til å redusere utslipp av klimagasser. Høy befolkningstetthet muliggjør utbygging av tjenester og infrastruktur som både er økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Miljørettet byplanlegging gir enorme muligheter for reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp gjennom tiltak som miljøvennlig transport, delingsøkonomi, avfallshåndtering og gjenbruk.

Hvordan kan fremtidens byutvikling hjelpe oss med å nå Paris-avtalens klimamål?

 

Program

19:00   Velkommen og bakgrunn for dagens tema
Nils Chr. Stenseth, leder av Akademiet utvalg for klima, miljø og ressursbruk

19:10  Fremtidens byer i et klimaperspektiv
Annemie Wyckmans, Professor, leder for NTNU Smart Sustainable Cities
Annemie Wyckmans er utdannet arkitekt og har en doktorgrad i bygningsteknologi  fra NTNU. Hun er bla. prosjektkoordinator for innovasjonsplatformen URBAN-EU-CHINA og programkoordinator for EERA JP Smart Cities.

19:45  Tittel TBC

Daniel Rees, Byrådssekretær, Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Kommune

20:20  Pause m/forfriskninger

20:35  Generell diskusjon

21:00 Slutt

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS