Hjem

Videoreportasje fra Abelpriskunngjøringen på Akademiet

En fullsatt foredragssal ventet i spenning da dørene ble åpnet for Akademiets preses Ole Didrik Lærum og Abelkomiteens leder Kristian Seip. Kunngjøringen om at årets Abelpris går til John Griggs Thompson og Jacques Tits ble møtt med stor applaus. Abelprisen er på 6 millioner kroner og deles i år ut for sjette gang.

 

Tom Lyche, leder av Akademiets matematikkgruppe, var konferansier for Abelpriskunngjøringen. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix)Tom Lyche, leder av Akademiets matematikkgruppe, var konferansier for Abelpriskunngjøringen. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix)

Det var leder for Akademiets matematikkgruppe, Tom Lyche, som ønsket velkommen til kunngjørings-arrangementet 27. mars kl 12.00. Prisvinnerne var blitt ringt opp en times tid før, umiddelbart etter at Akademiets styre hadde fattet sin beslutning.

Etter kunngjøringen gav Kristian Seip, leder av Abelkomiteen, den faglige begrunnelsen for tildelingen.

Marcus du Sautoy, professor i matematikk ved University of Oxford, gav deretter en populærvitenskapelig presentasjon av prisvinnernes arbeid.

Begge prisvinnerne ble så intervjet av Marcus du Sautoy.

Nytt i år er at hele kunngjørings-arrangementet ble overført live via webcast. Det er nå mulig å se en video av hele kunngjørings-arrangementet.

 

Stor applaus for årets Abelprisvinnere, John G, Thompson og Jacques Tits. På første benk Akademiets presidium og leder av Abelkomiteen Kristian Seip. (Foto: Frank Sigurdsøn/Scanpix)Stor applaus for årets Abelprisvinnere, John G, Thompson og Jacques Tits. På første benk Akademiets presidium og leder av Abelkomiteen Kristian Seip. (Foto: Frank Sigurdsøn/Scanpix)
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS