Hjem

Fra Mayafolkets mais til GMO mais

Mais er den kornsorten som dyrkes mest i verden og som derfor har svært stor betydning for den globale matvareforsyningen. I foredraget, som holdes i Universitetets Gamle Festsal,  tar professor Christian Dumas opp spørsmål rundt temaet genmodifisert mais. Hva er dens potensial og eventuelle risiko? Foredraget holdes på fransk, men simultanoversettes til norsk.

 Resymé av foredraget

Med en produksjon på mer enn 760 MT er mais den kornsorten det dyrkes mest av i verden. Sammen med ris og bygg dekker disse tre kornsortene ca. 60 % av verdens matvareforsyning. Av denne grunn er det knyttet mange problemer til mais: miljømessige (gjødsel, vann,…), økonomiske og politiske, og i tillegg samfunnsmessige (bioteknologi, GMO). For å forstå disse problemene til bunns og for å kunne trekke riktige konklusjoner når det gjelder spørsmål rundt mais som debattene fokuserer på, vil vi fremlegge momenter til svar på disse ut fra to vitenskapelige spørsmål:

Genmodifisert mais

1. - Det første er sentralt siden man i dag stiller ”biologiske kulturer” altså ”naturlige” opp mot GMO kulturer direkte utgått fra bioteknologisk praksis. Spørsmålet kan derfor lyde slik: ”De moderne mais-sortene, dvs. de som dyrkes i dag, er de naturlige?” For å kunne svare på dette spørsmålet må man først søke etter denne kulturs botaniske ”stamfar” og se hvordan den har utviklet seg (paléobotanikk, etnobotanikk, etc.) Denne forskning dekker jordbrukshistorien helt fra før Columbus’ tid til nyere genteknologi. Dette tema har skapt utallige vitenskapelige disputter gjennom hele det 20. århundre.

 2.- Det andre angår GMO direkte. Hva er GMO mais? Hva er dens potensial og eventuelle risiko? Våre ytringer baserer seg på fastslåtte vitenskapelige fakta.

 Om foredragsholderen

Foredragsholder Dumas

Christian Dumas har en doktorgrad fra Universitetet i Lyon og er professor i biologi ved Ecole Normale Supérieure i Lyon. Han har innehatt mange nasjonale og internasjonale lederstillinger. Han har bl.a. vært direktør for Département de Biologie végétale ved INRA (Institut National de Recherches Agronomiques) fra 1995 til 1998, direktør for Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes i Lyon (1994-2006), medlem av Comité National d’Ethique ved CNRS (2004-2007), president for Sociétés Européennes de Biologie des Plantes (2004-2006), president for Société botanique francaise (siden 2006). Han er seniormedlem i Institut Universitaire de France (siden 1996). I 1993 ble han valgt til korrespondent for Det franske vitenskapsakademi og ble medlem av dette i 2002.

Debatten ledes av professor i genetikk ved Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås, Odd-Arne Olsen.
 

Påmelding

Fri entré ved påmelding til: Stéphanie Fleur på e-post sfleur@france.no eller på telefon 22203023.

"Fra Mayafolkets mais til GMO mais" inngår i  foredragsserien Tankens uavhengighet  - Tankevekkende stoff  som Det franske kultursenter og den franske ambassaden arrangerer i samarbeid med Universietet i Oslo og Det Norske Videnskaps-Akademi  

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS