Hjem

Walløe-rapporten "Evne til forskning - Norsk forskning sett innenfra"

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi nedsatte for et års tid siden et utvalg som fikk i oppdrag å utrede situasjonen for norsk forsking, herunder forskningsfinansiering. Utvalget som har vært ledet av professor Lars Walløe, la fram rapporten "Evne til forskning - Norsk forskning sett innenfra" på et åpent møte på Akademiet 20. november.  Professor Walløe presenterte hovedkonklusjonene i rapporten for en fullsatt sal av forskere og representanter fra næringslivet, Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd - og høstet mange lovord.

Rapporten "Evne til forskning - Norsk forskning sett innenfra" er trykket og kan fås ved henvendelse til Det Norske Videnskaps-Akademi. Rapporten er også lagt ut på Akademiets nettsted; se vedlegget "Walløe-utvalgets rapport". Det Norske Videnskaps-Akademi inviterte til et debattmøte i forbindelse med fremleggingen av rapporten. Rapporten vil bli oversendt Kunnskapsdepartementet som et innspill til den nye forskningsmeldingen som  er  ventet til våren. Det Norske Videnskaps-Akademi vil også i et følgebrev til departementet oppsummere kommentarene og debatten på dette møtet.

Program 

Professor Lars Walløe. (Foto: Anne Lise Flavik)Professor Lars Walløe. (Foto: Anne Lise Flavik)

Utvalgets leder professor Lars Walløe gav et sammendrag av rapporten. 

Kommentarer ved:
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Jens Revold
Direktør i Norges Forskningsråd, Arvid Hallén
Utviklingsdirektør i Opera Software, dr. Christen Krog
Professor, tidligere prorektor ved BI, professor Rune Sørensen 
Professor i statskunnskap, Uppsala Universitet, Sverker Gustavsson

 

 

 

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS