Hjem

Ny søknadsfrist for Nansenfondet

Den nye søknadsfristen til Nansenfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar 2010, med utdeling samme år. Alle må søke elektronisk. Nye søknadsskjemaer og veiledninger blir lagt ut på Nansensfondet sine hjemmsider i god tid før søknadsfristen.

Nansenfondet og de dermed forbundne fond har gjennom over 100 år spilt en betydelig rolle i utvikling av norsk vitenskap, og var helt frem til etter krigen, da forskningsrådene ble etablert, Norges eneste større fond til vitenskapens fremme.

Nansenfondets virksomhet består i dag hovedsakelig av to deler: Bidrag til fremme av vitenskapelige undersøkelser  - som denne søknadsfristen gjelder for - og belønning av særlig fremragende vitenskapelig virksomhet ved utdeling av “Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning” innen humaniora og samfunnsfag og innen realfag og medisin, samt “Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere”.

Fridtjof Nansens belønning 2009
Fristen for å foreslå kandidater til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning gikk ut 10. februar 2009. Samme frist gjaldt også for Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Prisene deles ut på årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi 4. mai.

Nansenfondets styre
Professor Gunnar Nicolaysen, Fysiologisk institutt Universitetet i Oslo (Styrets leder)
Professor Karen-Helene Ulltveit-Moe, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Professor Hans Otto Frøland, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU
Professor Jan Terje Faarlund, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
Professor Brit Salbu, Institutt for plante- og miljøvtenskap, UMB, Ås
Professor Signe Kjelstrup, Institutt for kjemi, NTNU

 

Nettressurser

Nansenfondenes hjemmeside

NB! Siden er under oppdatering

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS