Hjem

Dagfinn Føllesdal utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden

Professor Dagfinn Kåre Føllesdal er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Den høytidelige overrekkelsen skjedde på Det Norske Videnskaps-Akademi der Føllesdal i seks år var vekselvis preses og visepreses (1992 -97).

Dagfinn Føllesdal er utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden. Den høytidelige overrekkelsen skjedde på Det Norske Videnskaps-Akademi. Blant gratulantene av Akademiets generalsekretær Reidun Sirevåg.Dagfinn Føllesdal er utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden. Den høytidelige overrekkelsen skjedde på Det Norske Videnskaps-Akademi. Blant gratulantene av Akademiets generalsekretær Reidun Sirevåg.

H.M. Kongen har utnevnt Dagfinn Kåre Føllesdal til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for hans innsats for filosofi og etikk. H.M. Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på Føllesdals ledende stilling innen dagens filosofi. Han har ikke bare bidratt til forskningsfronten i dette faget, men han har også vært sentral i å gi forskningsfronten retning innen to store felt: Språkfilosofien og fenomenologien. Føllesdal har en helt spesiell posisjon som brobygger mellom anglosaksisk-engelsk, amerikanske tradisjoner innen analytisk filosofi og den europeiske kontinentale filosofi. Det er også lagt vekt på at Føllesdal har vært en faglig drivkraft innen humanistiske fag.

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS