Hjem

Akademiet analyserer tellekantsystemet

Ny publikasjon:

Rapporten «Hvordan måle vitenskap» er utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi på Novus forlag. Rapporten er basert på innlegg holdt på et diskusjonsmøte i Akademiet våren 2009. Den setter søkelyset på Norsk vitenskapsindeks og det systemet som i dag brukes for dokumentasjon av vitenskapelig publisering, det såkalte «tellekantsystemet». Hele rapporten kan leses som vedlegg til denne saken.

Tellekantsystemet er en bibliometrisk metode som tar i bruk artikkeltelling for å måle forskning. Det som blant annet registreres er i hvilke tidsskrifter de vitenskapelige artiklene blir publisert, og hvor mye de blir lest.

Systemet har de senere år spilt en sentral rolle i forskningspolitikk, finansiering og vurdering av forskning. Akademiets preses og redaktør for publikasjonen Øyvind Østerud, mener det derfor et viktig tema som Det Norske Videnskaps-Akademi bør forholde seg til.

Øyvind ØsterudØyvind Østerud

- Det helt grunnleggende spørsmålet er om systemet slik det fungerer i dag bidrar til å fremme vitenskap og om det holder mål, eller om det har uheldige virkninger. Denne rapporten dekker synspunkter for og imot systemet, og de sentrale synspunktene i debatten kommer frem i en grundig argumentert form, sier Østerud.

Rapporten inneholder tre artikler som bygger på innlegg holdt på fellesmøte i Akademiet den 12.mars i år.

- Et av disse bidragene er også et av de få virkelig vitenskapelige  analysene av systemet, opplyser Østerud.

De andre artiklene presenterer siktepunktene med reformen, hva den skal brukes til og hva den ikke skal brukes til, og om det er slik at systemet brukes i strid med hensikten.

Siden temaet har vært betydelig diskutert i massemediene, håper Østerud at publikasjonen også vil få offentlig oppmerksomhet.

- Rapporten er et sentralt bidrag i denne diskusjonen, og da er det flott om den ble fulgt opp.

Innleggene publikasjonen bygger på er holdt av Gunnar Sivertsen ved NIFU-Step, Professor og forsker ved Radiumhospitalet Per Seglen og professor ved Universitetet i Oslo Nils Roll-Hansen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS