Hjem

Seminaret «Om åpenhet» i Akademiets hus

I regi av Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi ble seminaret «Om åpenhet» tirsdag 10. november avholdt i Akademiets hus. H.M. Kongen var til stede under seminaret, der visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad holdt foredrag.

Visesentralbanksjef i Norges Bank, Jan. F. Qvigstad holder foredrag. Foto/Copyright: Norges BankVisesentralbanksjef i Norges Bank, Jan. F. Qvigstad holder foredrag. Foto/Copyright: Norges Bank

Foredrag og innlegg:

Foredrag ved visesentralbanksjef Jan. F. Qvigstad, Norges Bank

Innlegg ved professor Inge Lorange Backer, Institutt for offentlig rett, Universitet i Oslo

Innlegg ved forskningsleder Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning

Innlegg ved professor Andreas Føllesdal, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitet i Oslo

Foredraget til Jan Fredrik Qvigstad kan leses i sin helhet på Norges Bank sine nettsider

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS