Hjem

Kunngjøring av Kavliprisen i Akademiet 3. juni

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Nils Chr. Stenseth, vil kunngjøre navnene på vinnerne av Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap på Akademiet torsdag 3. juni kl. 15.00. Etter den offisielle kunngjøringen vil lederne av de tre internasjonale priskomiteene begrunne tildelingene. Deretter blir det en populærvitenskapelig presentasjon av prisvinnernes arbeid ved Jim Al-Khalili. Avslutningsvis vil statsråd Tora Aasland gratulere prisvinnerne.

Priskunngjøringen vil bli ledet av Jim Al-Khalili og tv-overført live til New York hvor den vil inngå i åpningsarrangementet på World Science Festival. Arrangementet i New York ledes av Elisabeth Vargas fra ABC News. Fra Det Norske Videnskaps-Akademi deltar generalsekretær Øivind Andersen.

Den delen av arrangementet som tv-overføres til New York vil ta ca. 15 minutter. Deretter blir det en samtale mellom Jim Al-Khalili og lederne av de tre priskomiteene der prisvinnernes arbeid blir utdypet. De internasjonale priskomiteene ledes av Oddbjørn Engvold (astrofysikk), Arne Skjeltorp (nanovitenskap) og Jon Storm-Mathisen (nevrovitenskap).

Både Kavlipriskunngjøringen og den etterfølgende paneldabatten vil bli filmet og vist som direkte Webcast på http://www.kavliprize.no/
Her vil også informasjon om prisvinnerne bli lagt ut umiddelbart etter kunngjøringen.

Nils Chr. Stenseth, Jim Al-Khalili og Elizabeth Vargas. Nils Chr. Stenseth, Jim Al-Khalili og Elizabeth Vargas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongen deler ut Kavliprisen

Kavliprisen i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap vil bli overrakt av Hans Majestet Kong Harald under en høytidelig seremoni i Oslo konserthus den 7. september. Hver av de tre prisene er på 1 million dollar. Prisvinnerne mottar også en gullmedalje og et diplom.

Kavliprisen er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Kavli Foundation i USA og Kunnskapsdepartementet. Det Norske Videnskaps-Akademi oppnevner priskomiteene og står for utvelgelsen av prisvinnerne. Kavliprisen deles ut annethvert år, første gang var i 2008. 

Praktisk informasjon

Annonseringen finner sted på Det Norske Videnskaps-Akademi 3. juni klokken 14:50. Dørene åpner klokken 14.00. Enkel servering. 

Live webcast

Live webcast fra Oslo
 Kunngjøringen av Kavliprisen 2010 vil bli sendt direkte som webcast klokken 14:50, 3.juni

 

Live webcast fra the World Science Festival, NY
Kavlipris-programmet fra the World Science Festival i New York vil bli sendt direkte fra klokken 14.30, 3.juni

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS