Hjem

Norskledet komité under EASAC

Det Norske Videnskaps-Akademi er blitt bedt om å lede en arbeidsgruppe om "Impacts of extreme weather". Gruppen ble etablert på et møte i Akademiet 11. januar 2011 med  Øystein Hov, Meteorologisk institutt, som leder.

ESAC består av (natur)vitenskapelige akademier fra alle EU-land samt Sveits og Norge. Organisasjonens formål er "building science into EU policy" ved å gi råd til europeiske policy-makers. EASAC driver en utstrakt vitenskapelig rapporteringsvirksomhet innenfor de tre hovedområdene energi, biovitenskap og miljø. Innenfor rammen av det siste av dem er tilpasning til klimaendringer et viktig delområde.

Det Norske Videnskaps-Akademi er blitt bedt om å lede en arbeidsgruppe om "Impacts of extreme weather". Gruppen ble etablert på et møte i Akademiet 11. januar 2011, der professor John Murlis fra EASAC deltok. Leder av gruppen er akademimedlem Øystein Hov (Meteorologisk institutt). De andre norske medlemmer er Trond Iversen (Oslo/London) og Nils Gunnar Kvamstø (Bergen).  

 

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS