Hjem

Et nytt Akademi-år ligger foran oss

Nyttårshilsen fra Akademiets preses

Et nytt år ligger foran oss - et nytt Akademi-år. Jeg ser med glede og forventning fram til 2012, et år der vi både deler ut Abelprisen og alle tre Kavli-prisene - priser som gir oss gode muligheter til å understreke viktigheten av den grunnleggende og langsiktige akademiske forskningen.

Jeg ser fram til å lede Akademiet - sammen med presidiet og styret i godt samspill med de ansatte medarbeiderne - gjennom det året som ligger foran oss: jeg ser fram til både det indre og det ytre livet knyttet til arbeidet i Akademiet, til medlemsmøtene og vårt arbeid for å synliggjøre hvor viktig den akademiske forskningen er for hele samfunnet.

Når vi nå har lagt 2011 bak oss, vil jeg benytte anledningen til å takke avtroppende preses, Øyvind Østerud, for hans glimrende innsats for å lede Akademiet gjennom 4 år (2 år som visepreses og 2 år som preses): Du har - ikke minst som den dyktige preses du har vært - på en fin måte bidratt til å videreutvikle Akademiet som en moderne institusjon av stor aktualitet for samfunnet som helhet. Takk, Øyvind.

Til alle: et godt nytt Akademi-år!
Nils Chr. Stenseth

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS