Hjem

Øivind Andersen innvalgt i ALLEA-styret

Akademiets generalsekretær Øivind Andersen (bildet) er valgt inn i styret i ALLEA (European Federation of National Academies of Sciences and Humanities). Ny leder for ALLEA er Günter Stock, president i Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften og også for unionen av tyske akademier. Sekretariatet blir flyttet fra Amsterdam til Berlin.

ALLEA er en sammenslutning av ca. 50 nasjonale akademier i 40 europeiske land. Organisasjonen ble i mange år de facto finansiert av den nederlandske staten gjennom Det kongelige nederlandske vitenskapsakademi. Etter at den ordningen opphørte, samtidig som det ble lansert svært ambisiøse planer for virksomheten, har organisasjonen et par års tid hatt en vanskelig periode og nærmest blitt styrt av et "forretningsministerium".

ALLEA arbeider nå med en "policy for science". Virksomheten i komiteer og utvalg har stort sett gått sin gang uavhengig av økonomisk og annen turbulens. Det Norske Videnskaps-Akademi er representert i ALLEAs komiteer for Science and Society og Intellectual Property, og har også deltatt på konferanser om Science Education o.a.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS