Hjem

Det nytter å protestere - menneskerettighetsforkjemper satt fri

I De Forenede Arabiske Emirater er Dr. Nasser bin Ghaith (bildet), som var dømt til to års fengsel for å ha fornærmet presidenten, løslatt etter å ha vært innesperret i sju måneder. Akademiets menneskerettighetskomité, som ledes av Arne Haaland, var blant dem som i brev til presidenten ba om at Dr. Nasser bin Ghaith måtte settes fri.

Dr. Nasser bin Ghaith, som underviser i internasjonal økonomi ved et universitet i Abu Dabi, ble arrestert 10. april 2011 etter at han sammen med 130 andre akademikere hadde undertegnet en henstilling til presidenten om å innføre direkte valg til et nasjonalt råd med lovgivende makt. Han og fire av hans medfanger ble anklaget for å ha krenket landets president, dets flagg eller nasjonale symboler, en forbrytelse som kan straffes med opp til fem års fengsel.

Den 10. august tok Akademiets menneskerettskomité hans sak opp i et brev til presidenten og ba om at han måtte bli løslatt umiddelbart. "Dr. Ghaith er kjent som en aktiv forkjemper for menneskerettighetene, og det foreligger ingen troverdige vitnesbyrd for at han har anvendt voldelige metoder," skrev komiteen. I brevet til landets president ba komiteen om at Dr. Bin Ghaith måtte stilles for en åpen og uavhengig domstol dersom myndighetene hadde bevis for at han hadde begått forbrytelser i den internasjonalt aksepterte betydning av ordet, eller - hvis slike bevis ikke fantes - om at han ble satt fri umiddelbart.

Den 27. november ble Dr. Nasser bin Ghaith dømt til to års fengsel, men neste dag ble han benådet av presidenten og løslatt etter å ha sittet fengslet i sju måneder.

Fengslet etter summarisk rettssak

Akademiets menneskerettighetskomité jobber spesielt for å få løslatt personer som sitter fengslet i strid med menneskerettighetene og for å forhindre mishandling og tortur. To andre saker der komiteen har engasjert seg har sin opprinnelse i henholdsvis Vietnam og India.

I august 2010 ble en Vietnamesisk universitetslærer og menneskerettsforkjemper arrestert og tiltalt for "handlinger som siktet mot å styrte regjeringen". Et år senere ble han etter en rettssak som varte en halv dag, dømt til tre års fengsel og deretter tre års husarrest.

Professor Pham Minh Hoang er professor i matematikk ved Ho Chi Minhs Tekniske Universitet. Han har dobbelt fransk og vietnamesisk statsborgerskap og vendte tilbake til Vietnam fra Frankrike i år 2000. Han har vært en ivrig forkjemper for menneskerettigheter og demokrati og har vært assosiert med Viet Tan, også kjent som Det Vietnamesiske Reformparti. Den vietnamesiske regjering karakteriserer Viet Tan som en terroristorganisasjon, internasjonalt er partiet kjent som en ikkevoldelig reformbevegelse. I tiden før han ble arrestert, hadde professor Hoang støttet folkelige protester mot kinesisk gruvevirksomhet i Vietnam.

Menneskerettskomiteen appellerer i et brev til Vietnams statsminister om at Pham Minh Hoang løslates umiddelbart.


Helsearbeider mishandlet i India

I India ble en helsearbeider og menneskerettsaktivist i delstaten Chhattisgarh arrestert av delstatens politi i desember 2009. Han ble stygt mishandlet etter arrestasjonen, og har nå sittet 22 måneder i fengsel uten å ha fått sin sak prøvd for en åpen og rettferdig domstol.

Kopa Kunjam har fem års utdannelse i helsefag og har arbeidet i et offentlig helseforetak. Han har vært aktiv i en organisasjon som arbeider for rettighetene til den undertrykte folkegruppen adavasi, og har dokumentert og offentliggjort opplysninger om overgrep mot denne folkegruppen begått av en lokal væpnet milits og statens sikkerhetspoliti. Han er formelt siktet for å ha drept en leder av militsen, men ingen troverdige beviser er lagt fram for offentligheten, Amnesty International hevder at har er arrestert på grunn av sin politiske virksomhet.

Menneskerettskomitéen ber i et brev til Indias president at Kopa Kunjam må bli satt fri umiddelbart.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS