Hjem

Mange høydepunkter på Akademiets høstprogram

Utdeling av Kavliprisene astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap og de mange tilhørende arrangementene i Oslo, Bergen og Trondheim er vel overstått. Men Akademiets generalsekretær Øivind Andersen (bildet) har flere interessante møter og andre arrangementer på høstprogrammet. 

Generalsekretær Øivind Andersen. Foto: Eirik Furu BaardsenGeneralsekretær Øivind Andersen. Foto: Eirik Furu Baardsen

Det første Akademimøtet i høst holdes 13. september; se egen sak. De påfølgende Akademimøtene holdes 25. oktober, 1. november (i Bergen), 22. november og 6. desember.

20. september er det Birkelandforelesning ved professor Patricia Reiff, Rice University, USA. Hun har satt som tittel på sitt foredrag: "Mapping and predicting the Aurora". 10. oktober er det Nansen Minneforelesning. Professor Karen Helle fra Univerisitet i Bergen skal snakke om "Fridtjof Nansens år i Bergen". Deltakelse bare etter invitasjon.

Norges Bank-seminaret arrangerer 13. november. Her blir det foredrag ved visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. Hans foredrag har fått tittelen: "Sammheter og evige sannheter. Hva kan vi lære av historien?". Deltakelse bare etter invitasjon.

Programmet for høstens formiddagsmøter er også klart. Det første møtet blir 10. september. Einar Kringlen skal snakke om "Psykoanalytisk dynamisk terapi og kognitiv atferdsterapi". De andre møtene i denne serien holdes 16. oktober, 6. november og 11. desember. For mer informasjons, se vedlegg. Formiddagsmøtene er åpne bare for Akademiets medlemmer.

 

 

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS