Hjem

Stein Evensen - tar stafettpinnen videre

Formiddagstreffene ble startet opp av Arne Løvlie i 2000, som frem til sommeren 2012 var ansvarlig for de månedlige treffene. Formiddagsmøtene er solid forankret i Vitenskapsakademiets arrangementsliv, en suksess i stor grad grunnet Arne Løvlies stødige hånd og de de brede og varierte forelesningene han har presentert.  Nå har han gitt stafettpinnen videre til Stein Evensen.

- Det er naturlig å berømme Arne Løvlie som har skapt disse formiddagstreffene. De er blitt en stor suksess på grunn av Arnes våkne øye for emner og den gode måten han har ledet treffene på, sier Stein Evensen, den nye ansvarshavende.

Obligatorisk! 

Ikke vanskelig å takke ja

Det var Løvlie selv som forespurte Evensen om han ville bli ta over. Selv om Evensen selv prøvde å overtale han til å fortsette, var Løvlie fast bestemt på å få avløsning.

- Ettersom jeg alltid har vært interessert i tverrfaglig virksomhet var det ikke vanskelig å svare ja etter å ha fått godkjenning fra styret, sier Evensen.

Han har jobbet med lignende arrangementer tidligere, og satt i mange år i en gruppe som utviklet emner til det såkalte "Fredagsmøtet" på Rikshospitalet, som samler en stor del av de ansatte på hospitalet. Jobben besto også i å lede disse møtene med etterfølgende diskusjon.

Medlemmer som foredragsholdere

Møtene er åpne for alle Akademiets medlemmer med følge, men Evensen har som fokus å finne emner som appellerer bredt til Akademiets seniorer. Han understreker viktigheten med å engasjere Akademiets egne medlemmer til å være foredragsholdere.

- Jeg blir stadig minnet om hvilken fantastisk kunnskapsmengde medlemmene står for. Kanskje er vi ikke flinke nok til å utnytte Akademiets egne? Særlig ved middagsbordet etter møtene i Akademiet treffer jeg stadig på medlemmer som har spennende saker å berette om. Her kan det rekrutteres foredragsholdere til formiddagstreffene, sier Evensen.

Han har også selv et bredt nett av kontakter i samfunnet og universitet som han vil bruke for å finne frem til spennende temaer.

- Selv har jeg alltid interessert meg mye for historie og spesielt den innsikt man får i historien gjennom studier av mynter. Et eksempel på dette er foredraget jeg har dristet meg til selv å holde på formiddagstreffet 11 desember.

Bakgrunn

Evensen var professor i indremedisin ved Rikshospitalet frem til sommeren 2012. Han var dekanus ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo i perioden 1998 til 2006, og har stått sentralt i utviklingen av blodkreftbehandling og stamcelletransplantasjon gjennom flere tiår. I mange år ledet han en gruppe fagfolk som bestemte hvem som skulle tilbys stamcelletransplantasjon og dette ledet frem til at han fikk en sentral rolle i Lønning 2 innstillingen, en NOU som har vært styrende for prioritering innen norsk helsevesen.

Øyvind Østerud holder foredrag om fredsforskning. Foto: Eirik Furu BaardsenØyvind Østerud holder foredrag om fredsforskning. Foto: Eirik Furu Baardsen

Påmelding til formiddagsmøte

Formiddagsmøtene er kun åpne for Akademiets medlemmer.

De som ønsker å delta på formiddagsmøtene må melde fra om dette til Akademiet senest dagen før møtet på grunn av matserveringen.

Kontakt oss på e-post: l.t.navestad@dnva.no

Eller på telefon: 22 84 15 00 (sentralbord), 22 84 15 04 (Line Therese Nævestad)

Formiddagstreff høst 2012

10. september 2012 kl 12:00
Psykoanalytisk dynamisk terapi og kognitiv atferdsterapi

16. oktober 2012 kl 12:00
Hva er fredsforskning?

6. november 2012 kl 12:00
Det athenske demokrati

11. desember 2012 kl 12:00
Hva kan mynter fortelle om livet i Alexandria i de første hundreår av vår tidsregning?

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS