Hjem

Godt nytt år!

Nyttårshilsen fra Akademiets preses

Et nytt Akademi-år ligger foran oss, og som ny preses møter jeg det nye årets utfordringer med både forventning og spenning. Som visepreses har jeg ett år bak meg i presidiet, og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i presidiet og i styret og med Akademiets dyktige stab.

Fjorårets høye aktivitetsnivå vil fortsette i 2013. I tillegg til de månedlige torsdagsmøter blir det også i år flere spesialarrangement. Et arrangement er lagt til Litteraturhuset lørdag 27. april hvor Akademiet vil ha en egen dag viet humaniora.

Utdelingen av Abelprisen, årets høydepunkt, skjer tirsdag 21. mai med arrangement resten av uken.

I 2012 ble det etter initiativ fra de enkelte gruppene holdt flere vellykkete seminarer. Slike initiativ ønskes velkomne også i 2013.

Regjeringens forskningsmelding legges frem til våren, en melding Akademiet har kommet med flere innspill til. Meldingen vil selvfølgelig bli møtt med stor interesse i Akademiet og arbeidet med forskningspolitiske spørsmål vil være en viktig oppgave for Akademiet også i 2013.

Et godt nytt Akademi-år ønskes dere alle!
Kirsti Strøm Bull

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS