Hjem

Gad Rausings pris til Jan Terje Faarlund

Akademimedlem og professor i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo, Jan Terje Faarlund, er tildelt den prestisjetunge Gad Rausings pris fra Kungl. Vitterhetsakademien. Prisen deles ut av kong Carl Gustav i Riddarhuset i Stockholm den 20. mars i forbindelse med Vitterhetsakademiens årsfest.

Jan Terje Faarlund. Foto: Knut Falch/ScanpixJan Terje Faarlund. Foto: Knut Falch/Scanpix

I begrunnelsen for tildelingen heter det at professor Jan Terje Faarlund får prisen «för hans mångsidiga och internationellt betydande forskningsinsatser inom deskriptiv och teoretisk lingvistik med synkrona och diakrona infallsvinklar samt hans förmåga att förmedla nya forskningsresultat även till en bredare publik.»

Kungl. Vitterhetsakademien deler hvert år ut Gad Rausings pris for humanistisk forskning til en nordisk vitenskapsmann som har gjort en virkelig fremstående innsats innen emneområdene arkeologi, historie, filosofi, idé- og kunnskapshistorie, kunst-, litteratur- og musikkhistorie, religions- og rettshistorie, etnologi, allmenn språkvitenskap samt studiet av språkfamilier og enkeltspråk.

Prisbeløpet er på inntil en million svenske kroner.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS