Hjem

Øivind Andersen blir president i Union Académique Internationale (UAI)

Akademiets generalsekretær Øivind Andersen er valgt til president for den internasjonale akademiunionen UAI for de neste fire årene. Det er første gang i organisasjonens snart hundre år lange historie at en nordmann blir president.

Professor Øivind Andersen, generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi, er som første nordmann valgt til president i Union Académique Internationale for en 4-års periode. Foto: Eirik Furu BaardsenProfessor Øivind Andersen, generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi, er som første nordmann valgt til president i Union Académique Internationale for en 4-års periode. Foto: Eirik Furu Baardsen

Union Académique Internationale ble grunnlagt i Paris i 1919. Sekretariatet ligger i dag i Brüssel. Organisasjonen består av over hundre akademier fra 63 land. De aller fleste medlemsakademiene er fra Europa, men akademier i USA og Canada, og Australia og New Zealand, Kina og Japan samt andre land i Asia, og i Latin-Amerika og Afrika er med.

UAI står bak eller støtter en rekke store, langsiktige forskningsprosjekter innenfor humanistisk og til en viss grad samfunnsvitenskapelig forskning. Noen av prosjektene har pågått i nær hundre år. Typiske prosjekter er kildeutgivelser, ordbøker og leksika, tekstutgaver, indekser - grunnleggende referanseverk. Blant nyere prosjekter er et om forholdet mellom Kina og Vesten før Marco Polo, og urbanismens forskjellige former rundt middelhavet.

Det Norske Videnskaps-Akademi er med i tre prosjekter: Corpus Vasorum Antiquorum, der det tredje og siste bindet med greske og etruskiske vaser og vasefragmenter i norske samlinger, snart skal utgis; den middelalderlatinske ordboken, der hvert land bearbeider sin latinske arv - og det norske bindet snart skal se dagens lys, etter seksti års arbeid on and off; og Sylloge Nummorum Graecorum, utgivelsen av greske mynter - et bind er under forberedelse i Trondheim.

UAIs "bureau restreint" eller "standing committee" består av presidenten og to visepresidenter (fra Spania og Japan) og UAIs generalsekretær (som også er generalsekretær i et av de belgiske akademiene) og hans "adjoint". Styret har til sammen det fulle styret har i tillegg medlemmer fra Australia, Frankrike, Polen, Russland, Tsjekkia, Tyrkia

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS