Hjem

Big Data og etikk

Der våre elektroniske spor møter forskningens nye analyseverktøy og algoritmer, åpnes det for innsyn i våre liv som kan være mer detaljert og nøyaktig om vår fortid, våre vaner og vår fremtid enn den oversikten vi selv har. Dette er utganspunktet for det åpne møtet på Vitenskapsakademiet 7. oktober, som er et samarbeid mellom Akademiet, De nasjonale forskningsetiske komiteene og Teknologirådet. Innlegg ved Bjørn Olstad (Microsoft); Anders Olof Larsson (UiO) og Robindra Prabhu (Teknologirådet). Kommentar ved Catharina Nes (Datatilsynet).

Blant de forskningsetiske spørsmålene vi står overfor, er:

  • Kan man sikre informert samtykke og konfidensialitet i denne nye situasjonen?
  • Hva slags forskning utøves, og foregår deler av denne forskningen under offentlighetens radar?
  • Får vi nye klasseskiller mellom forskere med tilgang til de enorme datasettene, og de som ikke har det?

Innlegg ved

  • Bjørn Olstad (Adm. direktør, Microsoft Norge): ”Big Data: Muligheter og farer”
  • Anders Olof Larsson (PostDoc, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO): ”Att studera Stora Data – Forskningsetiska och metodologiska ställningstaganden”
  • Robindra Prabhu (Prosjektleder, Teknologirådet): ”Forskning, teknologi og personvern”
  • Kommentar ved Catharina Nes, Datatilsynet.

Enkel servering (kringle og kaffe) fra kl 16:30. Programmet starter kl. 17:00.

Arrangementet er et samarbeid mellom De nasjonale forskningsetiske komiteene, Det Norske Videnskaps-Akademi og Teknologirådet.

Obligatorisk!

Big Data

Big Data handler om den massive mengden informasjon som i dag samles og lagres av kommersielle og offentlige aktører, og hva den brukes til.

Info om møtet:

Når: Mandag 7. oktober kl 17:00-19:30
Enkel servering fra 16.30

Påmelding:

Gå til påmeldingsskjema

Møtet er åpent for alle interesserte.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS