Hjem

Norges Bank-seminaret 2013: Om institusjoner

Det sjette Norges Bank-seminaret ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi 12. november. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad (bildet) holdt foredraget «Om institusjoner - Grunnlaget for tillit og troverdighet». Andre innledere var administrerende direktør Tom Remlov, Den Norske Opera & Ballett og høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger, Norges Høyesterett.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad holdt hovedforedraget på Norges Bank-seminaret på Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Norges BankVisesentralbanksjef Jan F. Qvigstad holdt hovedforedraget på Norges Bank-seminaret på Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Norges Bank

Norges Bank og Det Norske Videnskaps-Akademi startet i 2008 et samarbeid om et årlig seminar. Seminaret består av en faglig del der visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad holder et hovedinnlegg, etterfulgt av forberedte kommentarinnlegg og påfølgende åpen debatt.

Formålet er å invitere til og styrke debatten om sentrale samfunnsspørsmål, primært innenfor områder av betydning for sentralbanken, men temaene vil favne vidt og egne seg for diskusjon på tvers av fag og institusjoner.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS