Hjem

Borgerrolle og borgerrett fra 1814 til i dag

Som sitt bidrag til det offisielle programmet for grunnlovsjubileet, inviterer Det Norske Videnskaps-Akademi til et symposium om borgerbegrepet. På symposiet vil borgerrollen og borgerretten belyses historisk og komparativt. Symposiet åpnes av stortingspresident Olemic Thommessen (bildet) og holdes i Akademiets hus 13. og 14. februar 2014.

Bildet viser Oscar Wergelands maleri av Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, som ble malt i 1885. Maleriet henger bak talerstolen i Stortingssalen i Oslo.

Hva forstår Grunnloven av 1814 med «statens borgere»? Borgerretten omfattet gradvis flere mennesker og gjaldt stadig flere områder, ikke bare stemmerett men også rett til stillinger o.a. Hvem var borgere - og hvem fylte borgerrollen aktivt? Hvordan tapte en sin rett? Hvordan løper de lange linjene, og hva er aktuelle problemstillinger i dag?

Dag 1: Torsdag 13. februar, kl. 13.00-18.15

Kl. 12.30: Kaffe

Kl. 13.00: Åpning av symposiet
Velkommen ved preses Nils Chr. Stenseth
Åpningsord ved stortingspresident Olemic Thommessen
Orientering om symposiet ved visepreses Kirsti Strøm Bull

Kl. 13.10 - 14.00: Antikken
Kl. 13.10 - 13.30: Øivind Andersen: «Borgerrett og politisk deltagelse i det klassiske Athen»
Kl. 13.30 - 13.50: Knut Ødegård: «Den romerske borgeren under republikken: Plikter og Rettigheter»
Kl. 13.50 - 14.00: Spørsmål/debatt

Kl. 14.00 - 15.00: 1700-tallet
Kl. 14.00 - 14.30: Jørn Øyrehagen Sunde: "For Borger Samfundet  - korleis "staten" og "borgar" erstatta "Gud" og "neste" 1789-1814".
Kl. 14.30 - 14.45: Spørsmål/debatt
Kl. 14.45 - 15.15: Tine Damsholt: « Fædrelandskærlighed og borgerdyd. Om borgerrolle, moralitet og følelser.»
15.15 - 15.30 Spørsmål/debatt

15.30-16.00  Kaffepause

Kl. 16.00 - 18. 15: Borgerrett og stemmerett
16.00 - 16.30 Hilde Sandvik: "Vilkårene for stemmerett etter Grunnloven"
Kl. 16.30 - 16.45 Spørsmål/debatt
Kl. 16.45 - 17.15 Mona Ringvej: "Marcus Thranes borgerrett for de eiendomsløse"
Kl. 17.15-17.30 Sprøsmål/debatt

Kl. 17.30 - 18.00: Espen Søbye: Tap av borgerrett 
Kl. 18.00 - 18.15 Spørsmål/debatt

[Dag 1 slutter ca. 18.15]
Det blir servering av tapas etter den faglige delen


Dag 2: Fredag 14. februar, kl. 09.00-14.00

Kl. 09.00-10.30: Det samiske folk
Kl. 09.00 - 09.30 Anne Julie Semb: «Samene og grunnloven»
Kl. 09.30-09.45 Spørsmål/debatt
Kl. 09.45-10.15 Ole Henrik Magga: «Samene og grunnloven»
Kl. 10.15-10.30 Spørsmål/debatt

Kl. 10.30-11.00 Kaffe og litt å spise 

Kl. 11.00-12.30: Minoriteter og sosiale grupper
Kl. 11.00-11.30 Olaf Aagedal: «Integrasjon og statsborgerlige symboler»
11.30-11.45 Spørsmål/debatt
11.45-12.15 Elin Haugsgjerd Allern: «Hvordan borgerrollen har blitt fylt for de ulike sosiale grupper?»
12.15-12.30 Spørsmål/debatt

Kl. 12.30-13.00: Epilog
Knut Heidar: «Linjene frem til i dag»

Avslutning av symposiet ved Øyvind Østerud

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS