Hjem

Professor Raquel Fernàndez holdt årets Akademiforelesning

Årets Akademiforelesning i humaniora og samfunnsfag ble holdt tirsdag 10. mars av Raquel Fernández, professor i økonomi ved New York University.
Tittelen på foredraget var Culture and Economics: An Inquiry into Women`s Labor Force Participation.

Fernández tok for seg hvordan kvinners deltagelse på det formelle arbeidsmarkedet har endret seg over tid og fra land til land. Hvilken rolle spiller kultur i å generere denne variasjonen? Inntil nylig har kultur vært ansett som en «black box» av økonomer, og dermed ikke vært et vitenskapelig tema. Dette har nå endret seg og det finnes stadig mer litteratur på området. Foredraget la vekt på nyere forskning som belyser hvordan kultur spiller inn på ulikheter i kvinners deltagelse i arbeidslivet.

Raquel Fernandez holdt årets Akademiforelesning i humaniora og samfunnsfagRaquel Fernandez holdt årets Akademiforelesning i humaniora og samfunnsfag
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS