Hjem

En begivenhetsrik høst på Akademiet

En sommer er nesten over. Men høsten byr også på mange høydepunkter. Akademiets medlemmer kan bli med på høstekskursjon til Drammen 29. august der overordnet tema er byutvikling og kommunestruktur. De vanlige torsdagsmøtene på Akademiet med foredrag og minnetaler er åpne for alle interesserte. Kampen om vitenskapsspråket er tema på det første møtet som holdes 10. september med foredrag av Kari Bø (NIH) og Anders Johansen (UiB).

Generalsekretær Øivind Andersen kan legge fram et fyldig program for Akademiets i høst. Foto: Eirik Furu BaardsenGeneralsekretær Øivind Andersen kan legge fram et fyldig program for Akademiet i høst. Foto: Eirik Furu Baardsen

22. oktober skal Nils Chr. Stenseth holde foredrag om «Var svartedauden og pestutbruddene i middelalderens Europa forårsaket av en asiatisk klima-puls?»

26. oktober arrangerer Akademiet et åpent møte i Bergen om prioriteringer i helsetjenesten med blant andre Ole Fridthjof Norheim som ledet det såkalte Prioriteringsutvalget, Lars Akslen og Bertil Tungodden. Rapporten «Åpent og rettferdig - prioriteringer i norsk helsetjeneste» ble overrakt helse- og omsorgsminister Bent Høie i november i fjor. Nå er det spørsmålet om veien videre som skal drøftes.

18. september markeres meteorolog Arnt Eliassens 100-års fødselsdag med et internasjonalt forskersymposium på Akademiet.

11. november markeres det internasjonale Lysets år med et heldags faglig publikumsseminar, også det på Akademiet.

Akademisymposiet i humaniora og samfunnsfag, som går annet hvert år, holdes i Oslo 26. og 27. oktober.

Årets Birkelandforelesning holdes av Terry Onsager fra National Oceanic and Atmospheric Administration, USA, holdes 24. september.

12. oktober holdes Nansen minneforelesning. Yngve Kristoffersen har satt som tittel på sitt foredrag «Utforskning av Polhavet på drivisens betingelser: «Vitenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hundreårsperspektiv».

Mer utfyllende informasjon om de ulike arrangementene vil bli lagt ut på Akademiets nettsider fortløpende. De fleste arrangementene er åpne for alle, men det er noen unntak. I kalenderen på Akademiets nettsider opplyses det om det kreves spesiell invitasjon eller eventuelt påmelding.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS