Hjem

Genom-editering, starten på en ny æra?

18. januar arrangerer Videnskaps-akademiet et møte som tar for seg hvordan etiske og juridiske vurderinger endres i møtet med ny banebrytende bioteknologi, i dette tilfellet CRISPR-Cas9 teknologien. Emmanuelle Charpentier, en av oppdagerne av denne teknologien, holder foredrag sammen med Ragnhild Eskeland og Olav Gjelsvik. Teknologien gir muligheter for å editere genomer på et presist nivå som aldri har vært mulig før, uten å legge til fremmed genetisk materiale.

English version

Emmanuelle Charpentier. Foto: Hallbauer & FiorettiEmmanuelle Charpentier. Foto: Hallbauer & Fioretti

CRISPR-Cas9  teknologien ble av Science valgt som årets gjennombrudd i 2015. Det spekuleres på om også Nobelprisen kan være nært forestående.

Teknologien gjør det mulig å editere og endre  genomet uten å legge til fremmed genetisk materiale. Mulighetene er mange, både innenfor medisin, biovitenskap og jordbruk.

Med nye muligheter kommer også de etiske og juridiske spørsmålene opp. Er celler som har blitt endret ved hjelp av denne teknologien virkelig gen-modifiserte, og derfor omfattet av dagens regelverk? Eller kan endringer i deres genom sammenlignes med naturlig variasjon og utvalg?

Emmanuelle Charpentier er Director ved Max Planck Institute for Infection Biology i Berlin og Visiting Professor ved Umeå Universitet i Sverige.

Ragnhild Eskeland er prosjektleder ved Institutt for Biovitenskap

Olav Gjelsvik er professor i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, og direktør ved Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling

17.30-18.00: Kaffe
18.00-18.40: Emmanuelle Charpentier:  Genome editing by CRISPR-Cas9. Bacterial origin, what is possible, and what may become possible. 18.40-18.50: Kommentarer og spørsmål
18.50-19.05: Ragnhild Eskeland: CRISPR-Cas9 unravels new knowledge about mammalian chromatin
19.05-19.20: Olav Gjelsvik:: Ethics and uncertainty: some aspects.
19.20-19.45: Diskusjon

 


Video av Max Planck Society in Germany

Arrangementet er åpent, ingen påmelding nødvending

Onsdag 18. januar
Kl. 17.30
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS