Hjem

Doping: Science, ethics & law

Opptak av foredrag

Flere av foredragene fra symposiet som ble avholdt på Det Norske Videnskaps-Akademi i fjor er nå tilgjengelige. På møtet var blant annet den profilerte forskeren Roger Pielke, jr., professor ved University of Colorado, U.S.A. 

English version

Skyldig inntil det motsatte er bevist? 26. april 2017 inviterte Vitenskapsakademiet til åpent møte der utfordringene for antidoping-arbeidet ble belyst og debattert. Er rettssikkerheten til utøverne ivaretatt? Hvordan kan utøverne være sikret å ikke konkurrere mot dopete konkurrenter? Er straffene rimelige og adekvate? Profilerte innledere diskuterte aktuelle problemer når det gjelder analysemetoder, etikk og juss.

Tilgjengelige videoer fra symposiet:

Roger Pielke, jr., Univ of Colorado: Scientific Integrity and Anti-Doping Regulation
Michele Verroken, Sporting Integrity,Ltd.: Does anti doping serve sports and athletes or its own interests?
Sigmund Loland, Norwegian School of Sports: The ethical dilemmas of doping
Jens Evald, Univ of Aarhus: Anti-Doping: The balance between efficiency and the rule of law.
Erik Boye, Oslo University Hospital: Scientific variability and fallibility
Odd O. Aalen: Statistical aspects: How to evaluate the uncertainty of diagnostic tests

Produsert av Peter Mc Gee, Loring Films

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS