Hjem

Skogkonferansen: Veivalg mot en bærekraftig og multifunksjonell skogforvaltning

Hvordan kan skogens mange funksjoner forvaltes på en bærekraftig måte for å sikre god samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bruk? Göran Persson, Jens Ulltveit-Moe og Anders Lindroth er blant dem som gir oss svar under konferansen 22.august.

F.v: Göran Persson, tidl. statsminister i Sverige, Jens Ulltveit-Moe, professor v/ NMBU, og Anders Lindroth, professor ved Universitetet i LundF.v: Göran Persson, tidl. statsminister i Sverige, Jens Ulltveit-Moe, professor v/ NMBU, og Anders Lindroth, professor ved Universitetet i Lund

Bærekraftig forvaltning av skog er ett av de høyest prioriterte tiltakene i kampen mot klimaendringene, ifølge Paris-avtalen. Men det ligger en utfordring i å balansere de potensielle motsetningene mellom noen av prinsippene for bærekraftig skogforvaltning. Dette gjelder særlig i forhold til behovet for større uttak av biomasse og skogens mange andre funksjoner, inklusive opptak av atmosfærisk karbon. En rapport fra EASAC (European Academies Science Advisory Council), spesielt relevant for norske forhold, gir en god oversikt over kunnskapsstatus og vurderer hvordan skogens ulike funksjoner kan forvaltes på en bærekraftig måte.

Formålet med konferansen er å belyse hvordan framtidens politikk bør vekte skogens mange funksjoner for å sikre en samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk forsvarlig bruk av denne begrensede ressursen. Arrangør er Det Norske Videnskaps-Akademi i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og FME Bio4fuels, åpning v/ statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch.

 

Program

10.00 Åpning ved statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch

Innledning og velkomst ved Preses i DNVA, Professor Ole M. Sejersted

Tema og bakgrunn for konferansen ved Professor ved NMBU Odd Jarle Skjelhaugen

10.20 Göran Persson, Seniorrådgiver JKL og tidl. statsminister i Sverige: «Skog skal brukes»

11.05 Anders Lindroth, Professor, Universitetet i Lund og medlem av EASAC’s ekspertgruppe: Innlegg om EASAC rapporten “Multi-functionality and sustainability in the European Union's forests”

11.35 Dr. Duncan Akporiaye, Forskningsdirektør SINTEF Industry og Leder FME Bio4fuels: «Biomasse - biodrivstoff og andre verdifulle produkter»

12.15 Lunsj

13.00 Mikael Ohlson, Professor NMBU: «Den multifunksjonelle skogen»

13.30 Jens Ulltveit-Moe, Konsernsjef UMOE: «Industriell bruk av biomasse»

14.00 Kaffe

14.30 Paneldiskusjon: Politikk for multi-funksjonell skogforvaltning: Hvordan skape balanse mellom næringsmessig utnyttelse av en rekke produkter og hensyn til klima, flora, fauna, erosjon, flom, vann- og luftkvalitet og rekreasjon?

 

Paneldeltakere:

Olav Veum (Styreleder Norges Skogeierforbund)

Ragnhild Borchgrevink (VEAS og tidl. adm dir. i Viken Skog)

Ståle Navrud (Professor NMBU)

Kåre Gunnar Fløystad (Fagsjef ZERO)

Benthe E. Løvenskiold (Næringspolitisk sjef, NORSKOG)

Ordstyrer: Aslak Bonde

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Pål Pettersen på mail pal.pettersen@dnva.no eller telefon 41 51 09 74,

 

Påmelding

Vennligst trykk her for fullt program og påmelding til arrangementet.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS